granty.pl - na skróty po dotacje
Sobota, 1 listopada 2014
Liczba programów w bazie: 527

Nowe programy
Czwartek, 30 października 2014
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Program Unii Europejskiej wspierający transnarodową współpracę między instytucjami z dziewięciu krajów UE: Austrii, Chorwacji, Czech, wybranych regionów N ...
czytaj dalej >>
Czwartek, 30 października 2014
EDUKACJA I MŁODZIEŻ 359 milionów euro wynosi budżet konkursu dotacyjnego, którego celem jest poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów reali ...
czytaj dalej >>
Czwartek, 30 października 2014
EDUKACJA I MŁODZIEŻ Ponad 270 milionów euro rocznie przeznaczono na realizację programu, którego celem jest wspieranie działalności innowacyjnej oraz zapewnianie lepszego dostępu d ...
czytaj dalej >>
Czwartek, 30 października 2014
EDUKACJA I MŁODZIEŻ Ponad 77 miliardów euro wynosi budżety programu, którego celem jest wsparcie interdyscyplinarnych i międzysektorowych badań naukowych i innowacji. O wsparcie w ...
czytaj dalej >>
Czwartek, 30 października 2014
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE / TRANSPORT / OCHRONA ŚRODOWISKA PO koniec bieżącego roku ruszy program, którego celem jest wsparcie projektów o znaczeniu transeuropejskim ...
czytaj dalej >>
Czwartek, 30 października 2014
ZASOBY LUDZKIE Dofinansowanie inicjatyw związanych z koordynacją reform, identyfikacją problemów, analizą potrzeb i wymianą doświadczeń z zakresu zatrudnienia i spraw społecznych t ...
czytaj dalej >>
Czwartek, 30 października 2014
EDUKACJA I MŁODZIEŻ Wsparcie rozwoju chórów szkolnych poprzez finansowanie 40% zajęć to główny cel konkursu dotacyjnego przeznaczonego dla organizacji pozarządowych oraz samorządow ...
czytaj dalej >>
Czwartek, 30 października 2014
EDUKACJA I MŁODZIEŻ Wyrównanie szans dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych lub dotkniętych biedą strukturalną, a nieobjętych pomocą gmin to główny cel programu dotacyjnego s ...
czytaj dalej >>