-3,8 C
Warszawa
środa, 29 listopada, 2023

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Przedmiotem wsparcia są projekty promujące zasady fair-play w sporcie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i pracują z dziećmi lub młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
160.000 zł (budżet na cały rok 2023).
Wysokość wsparcia:
maks. 7.000 zł.
Wkład własny:
nie określono wysokości wkładu własnego, ale jest on wymagany.
Czas trwania projektu:
do 12 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
Instytucje lub organizacje społeczne non-profit, które posiadają osobowość prawną i pracują z dziećmi i młodzieżą w wieku od 5 do 26 lat , np.:
– kluby sportowe,
– fundacje,
– stowarzyszenia,
– szkoły,
– przedszkola,
– koła gospodyń wiejskich,
– biblioteki,
– domy kultury,
– jednostki samorządu terytorialnego,
– inne organizacje posiadające zdolność prawną.
W programie mogą wziąć udział organizacje, które działają min. 2 lata i posiadają zdolność prawną.
Wniosków nie mogą składać podmioty komercyjne oraz indywidualne osoby fizyczne.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty służące rozwojowi grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej, w zakresie fair-play w sporcie (np. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady, treningi oraz inne działania, w których głównym motywem jest sport i promocja zasad fair play).
Opis:
Organizatorem programu jest Fundacja Santander Bank Polska S.A. im. Ignacego Jana Paderewskiego.
Cel: wsparcie realizacji projektów służących rozwojowi m.in. grup dzieci i młodzieży na płaszczyźnie sportowej, edukacyjnej w zakresie fair-play w sporcie.
Beneficjentami projektu muszą być osoby, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 26 roku życia.
W ramach jednego naboru jedna organizacja może złożyć maks. jeden wniosek.
Koszt koordynatora projektu = maks. 10% otrzymanej kwoty grantu.
Przyznane środki nie mogą służyć do pokrywania kosztów administracyjnych np. energii, ogrzewania czy też kosztów prowadzenia księgowości.
Termin składania wniosków: 
11 grudnia 2023
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków na stronie Fundacji Santander Bank Polska S.A.
Kontakt:
Fundacja Santander Bank Polska S.A.
Aleja Jana Pawła II 17
00-854 Warszawa
T: 22 586 89 99
email:

Temat: GRANTY NA PROJEKTY SPORTOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Wysokość wsparcia: maks. 7.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 160.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Gmina
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Szkoła
 • Dom kultury
 • Powiat
 • Przedszkole
 • Koło gospodyń wiejskich
 • Ochotnicza straż pożarna
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

40,622PolubieńLubię
701ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze