SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

Fundusz Demokracji Narodów Zjednoczonych

10.000.000 USD.
dotacje na projekty wspierające demokrację
Program wspierający projekty dotyczące takich obszarów tematycznych jak: równość płci, aktywizm społeczny, praworządność i prawa człowieka, zaangażowanie młodzieży, wzmocnienie interakcji społeczeństwa obywatelskiego z rządem, media i wolność informacji, narzędzia do wiedzy oraz procesy wyborcze. Wnioski składa się w języku angielskim lub francuskim.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 USD.
Wysokość wsparcia: 100.000 – 300.000 USD.
Wkład własny: – nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dotacji.
Czas trwania projektu: 2 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) zaangażowane w promowanie demokracji.
2. Organizacje międzynarodowe inne niż agendy Narodów Zjednoczonych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące takich obszarów tematycznych jak:
– równość płci,
– aktywizm społeczny,
– praworządność i prawa człowieka,
– zaangażowanie młodzieży,
– wzmocnienie interakcji społeczeństwa obywatelskiego z rządem,
– media i wolność informacji,
– narzędzia do wiedzy,
– procesy wyborcze.
W ramach obecnego naboru organizatorzy preferują wnioski dotyczące: równości płci; praworządności, wolności mediów lub procesów wyborczych zaplanowanych najwcześniej na 2020 rok.
Opis:  
Organizatorem programu jest UNDEF (Fundusz Demokracji Narodów Zjednoczonych).
Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek dotyczący jednego lub większej liczby obszarów tematycznych.
Wnioski składa się w języku angielskim lub francuskim.
W praktyce organizatorzy przyznają granty nie większe niż 250.000 USD.
W ramach programu mogą być składane wnioski realizowane w jednym państwie, większej ilości państw lub na całym świecie.
Na projekty realizowane w jednym państwie przeznacza się 80% środków dostępnych w ramach naboru.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
15 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.un.org/democracyfund/content/call-civil-society-apply-funding
Kontakt:  
info@undefapplication.org

 


Ważne dotacje na projekty wspierające demokrację
Wysokość wsparcia 100.000 – 300.000 USD.
Budżet programu 10.000.000 USD.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Witamy na stronie internetowej granty.pl.
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"5","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}