SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH

Fundusz Demokracji Narodów Zjednoczonych

10.000.000 USD.
dotacje na projekty wspierające demokrację
Program wspierający projekty dotyczące takich obszarów tematycznych jak: równość płci, aktywizm społeczny, praworządność i prawa człowieka, zaangażowanie młodzieży, wzmocnienie interakcji społeczeństwa obywatelskiego z rządem, media i wolność informacji, narzędzia do wiedzy oraz procesy wyborcze. Wnioski składa się w języku angielskim lub francuskim.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 USD.
Wysokość wsparcia: 100.000 – 300.000 USD.
Wkład własny: – nie jest wymagany, ale zwiększa szanse na uzyskanie dotacji.
Czas trwania projektu: 2 lata.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) zaangażowane w promowanie demokracji.
2. Organizacje międzynarodowe inne niż agendy Narodów Zjednoczonych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dotyczące takich obszarów tematycznych jak:
– równość płci,
– aktywizm społeczny,
– praworządność i prawa człowieka,
– zaangażowanie młodzieży,
– wzmocnienie interakcji społeczeństwa obywatelskiego z rządem,
– media i wolność informacji,
– narzędzia do wiedzy,
– procesy wyborcze.
W ramach obecnego naboru organizatorzy preferują wnioski dotyczące: równości płci; praworządności, wolności mediów lub procesów wyborczych zaplanowanych najwcześniej na 2020 rok.
Opis:  
Organizatorem programu jest UNDEF (Fundusz Demokracji Narodów Zjednoczonych).
Wnioskodawcy mogą złożyć wniosek dotyczący jednego lub większej liczby obszarów tematycznych.
Wnioski składa się w języku angielskim lub francuskim.
W praktyce organizatorzy przyznają granty nie większe niż 250.000 USD.
W ramach programu mogą być składane wnioski realizowane w jednym państwie, większej ilości państw lub na całym świecie.
Na projekty realizowane w jednym państwie przeznacza się 80% środków dostępnych w ramach naboru.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
15 stycznia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.un.org/democracyfund/content/call-civil-society-apply-funding
Kontakt:  
info@undefapplication.org

 


Ważne dotacje na projekty wspierające demokrację
Wysokość wsparcia 100.000 – 300.000 USD.
Budżet programu 10.000.000 USD.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja