EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Zabawa to poważna sprawa

Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay
200.000 zł.
dotacje dla placówek wsparcia dzieci i młodzieży
Głównym celem konkursu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży dotkniętej lub narażonej na dysfunkcje i wykluczenie społeczne poprzez wyrównywanie ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty prowadzące działania na rzecz realizacji celu konkursu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 200.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1.02 – 30.06.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty, prowadzące działania na rzecz realizacji celu konkursu.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadanie konkursowe polega na:
– zaprojektowaniu programu edukacyjno-wychowawczego, uwzględniającego zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz innym skutkom ubóstwa, mającym negatywny wpływ na ich rozwój społeczny, intelektualny i emocjonalny,
– oraz stworzeniu projektu remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia siedziby Placówki prowadzonej przez Uczestnika.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu są „Zmiany Klimatu”.
Każdy wnioskodawca musi:
– uwzględnić w swoim w programie edukacyjno-wychowawczym tematy zmian klimatu, ekologii, ochrony środowiska,
– udokumentować dotychczasową realizację warsztatów/zajęć/programów w tym zakresie.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma IKEA Retail Sp. z o.o.
Cel: poprawa jakości życia dzieci i młodzieży dotkniętej/ narażonej na dysfunkcje i wykluczenie społeczne poprzez wyrównywanie ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie na adres: zaangazowaniespoleczne@ikea.com
Jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek.
Wsparcie w ramach konkursu otrzyma maksymalnie 5 projektów.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
15 listopada 2019
Więcej informacji:  
https://ikea.prowly.com/41289-program-grantowy-ikea-zabawa-to-powazna-sprawa-w-tym-roku-w-temacie-zmian-klimatu
Kontakt:  
martyna.skibinska@b-better.pl
zaangazowaniespoleczne@ikea.com

Ważne dotacje dla placówek wsparcia dzieci i młodzieży
Wysokość wsparcia maks. 100.000 zł, 100%.
Budżet programu 200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}