EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Zabawa to poważna sprawa

Obraz Michal Jarmoluk z Pixabay
200.000 zł.
EKOLOGICZNE PROJEKTY EDUKACYJNE
Głównym celem konkursu jest poprawa jakości życia dzieci i młodzieży dotkniętej lub narażonej na dysfunkcje i wykluczenie społeczne poprzez wyrównywanie ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty prowadzące działania na rzecz realizacji celu konkursu.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 200.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1.02 – 30.06.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje, stowarzyszenia, fundacje, instytucje i inne podmioty prowadzące działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadanie konkursowe polega na:
– zaprojektowaniu programu edukacyjno-wychowawczego, uwzględniającego zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz innym skutkom ubóstwa, mającym negatywny wpływ na ich rozwój społeczny, intelektualny i emocjonalny,
– oraz stworzeniu projektu remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia siedziby placówki prowadzonej przez uczestnika.
Tematem przewodnim tegorocznej edycji Konkursu są „Zmiany Klimatu”.
Każdy wnioskodawca musi:
– uwzględnić w swoim w programie edukacyjno-wychowawczym tematy zmian klimatu, ekologii, ochrony środowiska,
– udokumentować dotychczasową realizację warsztatów/zajęć/programów w tym zakresie.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma IKEA Retail Sp. z o.o.
Cel: poprawa jakości życia dzieci i młodzieży dotkniętej/ narażonej na dysfunkcje i wykluczenie społeczne poprzez wyrównywanie ich szans rozwojowych w zakresie społecznym, intelektualnym i emocjonalnym przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.
Konkurs jest podzielony na 2 etapy:
– Etap 1: uczestnicy Konkursu przesyłają za pośrednictwem poczty elektronicznej zgłoszenia wraz z następującymi załącznikami:
– propozycją programu edukacyjno-wychowawczego dla podopiecznych placówki, do zrealizowania w okresie luty – czerwiec 2020 r.;
– projektem remontu, odnowienia, modernizacji lub wyposażenia siedziby placówki prowadzonej przez uczestnika, do zrealizowania w okresie marzec-czerwiec 2020 r.
– Etap 2: Laureaci realizują program edukacyjno-wychowawczy i prowadzą dokumentację działań (scenariusze zajęć, fotorelacja z prowadzonych działań, opinie dzieci i młodzieży o programie, podsumowanie).
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać formularz zgłoszeniowy oraz podpisane oświadczenie na adres: zaangazowaniespoleczne@ikea.com
Jeden podmiot może złożyć tylko jeden wniosek.
Wsparcie w ramach konkursu otrzyma maksymalnie 5 projektów.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
14 grudnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://ikea.prowly.com/76734-kolejna-szansa-na-granty-od-ikea-konkurs-zabawa-to-powazna-sprawa
Kontakt:  
zaangazowaniespoleczne@ikea.com

Ważne EKOLOGICZNE PROJEKTY EDUKACYJNE
Wysokość wsparcia maks. 100.000 zł, 100%.
Budżet programu 200.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}