AKTUALNE TEMATY, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SENIORZY, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE

Decydujesz, pomagamy

1.250.000 zł.
dotacje na projekty społeczności lokalnych
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych, a także aktywizowanie mieszkańców do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia. Program ma przyczynić się do rozwoju postaw obywatelskich poprzez angażowanie różnych grup interesariuszy wokół wspólnego celu, czyli wspierania lokalnych społeczności.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.125.000 zł.
Wysokość wsparcia: 1.000 – 5.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 21.04 – 31.08.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Kluby sportowe.
3. Grupy nieformalne (w tym także oddziały terenowe organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek składa organizacja pozarządowa lub instytucja publiczna, np.: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej.
4. Instytucje publiczne (np.: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty z zakresu:
– wspierania lokalnej aktywności,
– działań na rzecz otoczenia – środowiska przyrodniczego, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców – poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności,
– edukacji dzieci i młodzieży – kształtowania umiejętności miękkich,
– ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia – budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma Tesco Polska.
Partnerem strategicznym programu jest Fundacja Tesco.
Partnerem merytorycznym programu jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
Cel: wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych, a także aktywizowanie mieszkańców do zmieniania na lepsze swojego najbliższego otoczenia.
Program ma przyczynić się do rozwoju postaw obywatelskich poprzez angażowanie różnych grup interesariuszy wokół wspólnego celu, czyli wspierania lokalnych społeczności.
Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w każdej edycji programu.
W Programie zostanie przyznanych maksymalnie 250 grantów, do 2 w każdym mikroregionie oraz maksymalnie 125 mini grantów, po 1 w każdym z wydzielonych mikroregionów (pod warunkiem, że w mikroregionie brały udział w głosowaniu 3 projekty).
Komisja Grantowa zadecyduje o tym, które trzy projekty przejdą do etapu głosowania w każdym z mikroregionów.
Zwycięzców wybiorą klienci Tesco w ogólnopolskim głosowaniu w sklepach Tesco.
Głosowanie odbędzie się w dniach: 21.01 – 17.02.2019.
Wysokość grantu zależy od otrzymanej przez wnioskodawcę liczby głosów.
Gdy Wnioskodawca zdobędzie w głosowaniu:
I miejsce – grant = 5.000 zł,
II miejsce – grant = 3.000 zł.
Uczestnicy, którzy zajmą III miejsce otrzymają 1.000 zł, które mogą przeznaczyć na cele statutowe organizacji.
Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni w marcu 2019.
Koszty kwalifikowalne: np. koszty materiałów, narzędzi i usług, koszty podróży, transportu wolontariuszy lub uczestników projektu, koszty promocji, wynagrodzenia pracowników, współpracowników oraz podwykonawców, inne koszty organizacyjne
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
10 kwietnia 2019
17 listopada 2019
Więcej informacji:  
https://pomagamy.tesco.pl/
Kontakt:  
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
pomagamy@stocznia.org.pl
T: 22 100 55 93 (od pn. do pt. w godz. 9-17)
https://pomagamy.tesco.pl/contact

 


Ważne dotacje na projekty społeczności lokalnych
Wysokość wsparcia 1.000 - 5.000 zł, 100%.
Budżet programu 1.250.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • NGO
 • Kościół
 • Klub sportowy
 • Spółdzielnia socjalna
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja