SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE

Opieka 75+

57.400.000 zł.
dotacje na usługi opiekuńcze dla seniorów
Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach gmin do 60.000 mieszkańców (również tych osób, które mają rodziny). Wnioski o dofinansowanie składa się do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 57.400.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 50%.
Wkład własny: min. 50%.
Czas trwania projektu: 1.01-31.12 roku następującego po roku kalendarzowym, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy, w tym gminy wiejskie, miejskie (do 60.000 mieszkańców) i gmin miejsko-wiejskich (do 60.000 mieszkańców).
Na wsparcie mogą liczyć gminy, które:
– świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie,
– realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne założone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie usług opiekuńczych przeznaczonych dla seniorów:
1. Zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku.
2. Dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Cel: zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach gmin do 60.000 mieszkańców (również tych osób, które mają rodziny).
Wnioski składa się do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
10 stycznia 2020
Źródło /  Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75
Kontakt:  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Polityki Senioralnej
T: (22) 661 18 80, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

 


Ważne dotacje na usługi opiekuńcze dla seniorów
Wysokość wsparcia maks. 50%.
Budżet programu 57.400.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}