SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE

Opieka 75+

57.400.000 zł.
dotacje na usługi opiekuńcze dla seniorów
Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach gmin do 60.000 mieszkańców (również tych osób, które mają rodziny). Wnioski o dofinansowanie składa się do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 57.400.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 50%.
Wkład własny: min. 50%.
Czas trwania projektu: 1.01-31.12 roku następującego po roku kalendarzowym, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy, w tym gminy wiejskie, miejskie (do 60.000 mieszkańców) i gmin miejsko-wiejskich (do 60.000 mieszkańców).
Na wsparcie mogą liczyć gminy, które:
– świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie,
– realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne założone przez jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Dofinansowanie usług opiekuńczych przeznaczonych dla seniorów:
1. Zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku.
2. Dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.
Opis  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Cel: zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz usług specjalistycznych dla osób starszych w wieku 75+, zamieszkałych na terenach gmin do 60.000 mieszkańców (również tych osób, które mają rodziny).
Wnioski składa się do właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
10 stycznia 2020
Źródło /  Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75
Kontakt:  
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Polityki Senioralnej
T: (22) 661 18 80, w godzinach 9:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

 


Ważne dotacje na usługi opiekuńcze dla seniorów
Wysokość wsparcia maks. 50%.
Budżet programu 57.400.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja