KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć wydawniczych

400.000 zł.
DOTACJE NA WYDAWNICTWA NA TEMAT WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ
Program wspiera działalność wydawniczą o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego. Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), instytucje kościelne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 400.000 zł.
Wysokość wsparcia: do 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 31 grudnia roku, w którym złożono wniosek.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Działalność wydawnicza o tematyce związanej z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego.
Opis:   
Organizatorem programu jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Dotacja nie może zostać przyznana na:
a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;
b) zadanie już zrealizowane;
c) spłatę zaległych zobowiązań;
d) pokrycie kosztów delegacji służbowych;
e) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, telefon);
f) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;
g) koszty zakupu sprzętu związanego z realizacją zadania;
h) koszty zakupu środków trwałych itp.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
26 marca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa programu
Kontakt:  
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Gabinet Szefa Urzędu, Wydział do Spraw Dotacji
ul. Wspólna 2/4 , 00-926 Warszawa
T: (22) 661 87 04 , (22) 661 89 93
dotacje@kombatanci.gov.pl

 


Ważne DOTACJE NA WYDAWNICTWA NA TEMAT WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ
Wysokość wsparcia do 100%.
Budżet programu 400.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}