EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI POZAEUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Study Tours to Poland

wsparcie dla wizyt studyjnych w Polsce
Celem programu jest wzmocnienie potencjału studentów i profesjonalistów na rzecz ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych, funkcjonowanie instytucji demokratycznych ich krajów i rozwój kompetencji społecznych poprzez prezentację doświadczeń Polski.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 37.700 zł, do 90%.
Wkład własny: min. 10%.
Czas trwania projektu: 11.04-31.05 lub 1.10.-30.11 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Wizyty studyjne w Polsce dla studentów:
Polskie organizacje pozarządowe mające:
– siedziby w miastach będących ośrodkami akademickimi,
– doświadczenie w realizacji projektów i działań edukacyjnych na rzecz młodzieży i dorosłych oraz społeczności lokalnych.
Dodatkowym atutem jest doświadczenie w organizacji wizyty studyjnych.
2. Wizyty studyjne w Polsce dla profesjonalistów: instytucje państwowe, samorządowe oraz organizacje społeczne z krajów, które obejmuje Program.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Wizyty studyjne w Polsce dla studentów z Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Rosji. Zapraszamy osoby w wieku 18-21 lat (18–22 w przypadku Mołdawii), którzy umiejętnie łączą studia z realizacją własnych pasji.
2. Wizyty studyjne w Polsce (STP) dla profesjonalistów. W STP dla profesjonalistów mogą brać udział przedstawiciele Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Rosji, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu.
Opis:  
Organizatorami programu są: Fundacja Liderzy Przemian i Fundacja BORUSSIA (realizator programu dla studentów).
Cel: wzmocnienie potencjału studentów i profesjonalistów na rzecz ich zaangażowania w życie społeczności lokalnych, funkcjonowanie instytucji demokratycznych ich krajów i rozwój kompetencji społecznych poprzez prezentację doświadczeń Polski.
Wizyty odbywają się 2 razy do roku – wiosną i jesienią. Corocznie Polskę odwiedza ponad 200 osób.
Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z wizytą oraz zwraca koszty podróży (do określonych kwot, w zależności od kraju i strefy, określonych w regulaminie).
Uczestnicy otrzymują zaproszenia uprawniające do otrzymania bezpłatnych wiz na czas udziału w programie.
Termin składania wniosków:
nabór ciągły (wizyty profesjonalistów)
25 lutego 2019 (wizyty studenckie)
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.studytours.pl/
http://www.studytours.pl/ruszyl-konkurs-dla-organizatorow-wizyt-studenckich/
Kontakt:  
Biuro Study Tours to Poland
Ewa Romanowska
ewa.romanowska@borussia.pl
T: 510 53 59 16

Ważne wsparcie dla wizyt studyjnych w Polsce
Wysokość wsparcia maks. 37.700 zł, do 90%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja