KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Wyszehradzkie Rezydencje Literackie

72.000 euro.
STYPENDIA DLA LITERATÓW Z EUROPY ŚRODKOWEJ
Celem programu jest coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych Rezydentów Literackich ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy i mobilności oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: – 1.125 euro (Kompaktowa Edycja Wiosenna);
– 2.250 euro (Standardowa Edycja Jesienna).
Budżet programu: ok. 72.000 euro.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Literaci, krytycy, tłumacze i dziennikarze z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Opis:  
Organizatorem programu są: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oraz Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie.
Cel programu: coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych Rezydentów Literackich ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy i mobilności oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.
Każda edycja programu umożliwia 32 Rezydentom Literackim realizowanie własnych projektów literackich w 4 Instytucjach Goszczących w wybranym okresie czasu: 1 maja – 12 czerwca (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 1 września do 30 listopada (Standardowa Edycja Jesienna).
Termin składania wniosków:
30 listopada każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.villa.org.pl/villa/aktualnosci-post/wyszehradzkie-rezydencje-literackie-aplikuj/
Kontakt:  
Paweł Łyżwiński
pawel.lyzwinski@villa.org.pl

Ważne STYPENDIA DLA LITERATÓW Z EUROPY ŚRODKOWEJ
Wysokość wsparcia 1.125 – 2.250 euro.
Budżet programu 72.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}