KULTURA, WSPARCIE DLA TWÓRCÓW I ARTYSTÓW, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Wyszehradzkie Rezydencje Literackie

72.000 euro.
STYPENDIA DLA LITERATÓW Z EUROPY ŚRODKOWEJ
Celem programu jest coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych Rezydentów Literackich ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy i mobilności oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: – 1.125 euro (Kompaktowa Edycja Wiosenna);
– 2.250 euro (Standardowa Edycja Jesienna).
Budżet programu: ok. 72.000 euro.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Literaci, krytycy, tłumacze i dziennikarze z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.
Opis:  
Organizatorem programu są: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki oraz Stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie.
Cel programu: coroczne goszczenie w każdym kraju V4 wybranych Rezydentów Literackich ze wszystkich czterech państw, wspieranie ich pracy i mobilności oraz tworzenie platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej.
Każda edycja programu umożliwia 32 Rezydentom Literackim realizowanie własnych projektów literackich w 4 Instytucjach Goszczących w wybranym okresie czasu: 1 maja – 12 czerwca (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 1 września do 30 listopada (Standardowa Edycja Jesienna).
Termin składania wniosków:
30 listopada każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.villa.org.pl/villa/aktualnosci-post/wyszehradzkie-rezydencje-literackie-aplikuj/
Kontakt:  
Paweł Łyżwiński
pawel.lyzwinski@villa.org.pl

Ważne STYPENDIA DLA LITERATÓW Z EUROPY ŚRODKOWEJ
Wysokość wsparcia 1.125 – 2.250 euro.
Budżet programu 72.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}