BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, FIRMY, IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Akcelerator ARP Games

700.000 zł.
wsparcie dla twórców gier komputerowych
Celem programu jest rozwój sektora gier poprzez wyłonienie w drodze konkursu oraz wsparcie zespołów, które stworzą działające prototypy gier, mających największy potencjał do komercjalizacji i wdrożenia na rynku. Na zwycięzców czeka m.in.: dofinansowanie projektów (łącznie do 100 000 złotych), dostęp do niezbędnego sprzętu i oprogramowania, szkolenia branżowe, porady prawne, pomoc w przygotowaniu prezentacji inwestycyjnych, spotkania z inwestorami, wsparcie w promocji projektów oraz inne działania dostosowane do indywidualnych potrzeb wybranych zespołów.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
NAGRODA RZECZOWA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 700.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 100.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Zespoły, które chcą realizować autorskie projekty gier.
Uczestnicy programu muszą spełnić następujące warunki:
– zespół musi składać się z co najmniej dwóch osób dowolnej narodowości;
– członkowie zespołu chcą i mogą założyć spółkę w Polsce.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty gamingowe o dowolnym modelu biznesowym oraz na dowolną platformę.
Projekt może być zarówno na początkowym, jak i późniejszym etapie realizacji.
Opis:  
Organizatorami programu są: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz ARP Games Sp. z o.o.
Cel: rozwój sektora gier poprzez wyłonienie w drodze konkursu oraz wsparcie zespołów, które stworzą działające prototypy gier, mających największy potencjał do komercjalizacji i wdrożenia na rynku.
Na zwycięzców czeka m.in.: dofinansowanie projektów (łącznie do 100 000 złotych), dostęp do niezbędnego sprzętu i oprogramowania, szkolenia branżowe, porady prawne, pomoc w przygotowaniu prezentacji inwestycyjnych, spotkania z inwestorami, wsparcie w promocji projektów oraz inne działania dostosowane do indywidualnych potrzeb wybranych zespołów.
Program podzielony jest na 2 etapy.
Do udziału w 1. etapie zostanie wytypowanych 10 zespołów. W ciągu 3 miesięcy akceleracji otrzymają one wsparcie finansowe w kwocie do 20.000 zł, dostęp do sprzętu, oprogramowania, przestrzeni biurowych oraz zależnych od ich potrzeb szkoleń. Każdemu zespołowi będzie towarzyszył mentor – wybrany zgodnie z profilem rozwijanego projektu. W trakcie trwania tego etapu zadaniem uczestników będzie stworzenie modelu biznesowego oraz grywalnego demo. Natomiast do kolejnego etapu zakwalifikowane zostaną zespoły, które podczas 1. etapu poczynią największe postępy w tworzeniu swojego projektu i zrealizują postawione sobie cele.
Termin składania wniosków:
16 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.startup.pfr.pl/pl/aktualnosci/trwa-nabor-do-5-edycji-akceleratora-arp-games/ 
https://arpgames.pl/pl/strona-glowna/
Kontakt:  
https://arpgames.pl/pl/kontakt/

Ważne wsparcie dla twórców gier komputerowych
Wysokość wsparcia maks. 100.000 zł, 100%.
Budżet programu 700.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
  • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}