AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, ZASOBY LUDZKIE

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych

20.000.000 zł.
dotacje na sport wyczynowy niepełnosprawnych
Program przewiduje dofinansowanie projektów mających na celu przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich, przygotowanie do igrzysk głuchych a także przygotowanie i udział w mistrzostwach świata oraz Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 20.000.000 zł.
– przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich = nie mniej niż 13.500.000 zł,
– przygotowanie do igrzysk głuchych = nie mniej niż 2.000.000 zł,
– przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych = nie mniej niż 2.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 98%.
Wkład własny: min. 2% (wkład finansowy).
Czas trwania projektu: 1.01-31.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Polskie związki sportowe.
2. Stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Przygotowanie i udział w igrzyskach paraolimpijskich.
2. Przygotowanie do igrzysk głuchych.
3. Przygotowanie i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach nieobjętych programem igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cele:
1) zapewnienie zawodnikom niepełnosprawnym optymalnych warunków szkolenia sportowego w zakresie przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy oraz poprawa wyników reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym;
2) zapewnienie zawodnikom niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.
Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji zadania, nie może przekroczyć 10 % kosztów bezpośrednich dotacji.
Termin składania wniosków:
30 listopada 2019
Przewidywany termin składania wniosków:

30 listopada 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2018-rok/2454,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-zadan-z-obs.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Wyczynowego
dsw@msport.gov.pl
T: (22) 2443 146
https://msit.gov.pl/pl/ministerstwo/departamenty-i-biura

Ważne dotacje na sport wyczynowy niepełnosprawnych
Wysokość wsparcia maks. 98%.
Budżet programu 20.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja