POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WYRÓWNYWANIE SZANS KOBIET, ZASOBY LUDZKIE

Fundusz Feministyczny

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ KOBIET
Program przewiduje dofinansowanie projektów składanych przez  grupy nieformalne/kolektywy lub organizacje pozarządowe spełniające łącznie wszystkie cztery, poniższe warunki:
1. Działają na rzecz praw kobiet i/lub praw osób z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w tym: osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych.
2. Są prowadzone przez kobiety i/lub osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w tym: osoby queer, niebinarne, interpłciowe, transpłciowe (grupa/organizacja jest tworzona i zarządzana w większości lub całkowicie przez kobiety i osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety).
3. Czują się związane z ruchem feministycznym.
4. Odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 4.400 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1.05 – 31.10.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Grupy nieformalne/kolektywy złożone co najmniej z 3 osób oraz organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
Do składania wniosków są szczególnie zachęcane grupy i organizacje, które:
1) skupiają się na kobietach i osobach z doświadczeniem życia w roli kobiety, które z różnych względów są szczególnie narażone na dyskryminację (np. kobiety z niepełnosprawnościami, kobiety nieheteroseksualne, młode kobiety, kobiety mieszkające na wsi i w mniejszych miejscowościach, kobiety wykluczone ekonomicznie, kobiety wywodzące się z mniejszości etnicznych, osoby niebinarne, osoby transpłciowe);
2) samoorganizują się, działają w swoim imieniu, podejmują oddolne działania lokalne, w ramach swojej społeczności;
3) działają poza największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław);
4) podejmują decyzje w sposób kolektywny, dyskutując i wspólnie wypracowując swoje stanowisko; nie są oparte na jednoosobowym liderstwie;
5) prowadzą niestandardowe działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania problemów.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty grupy nieformalnych/kolektywów lub organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie cztery, poniższe warunki:
1. Działają na rzecz praw kobiet i/lub praw osób z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w tym: osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych.
2. Są prowadzone przez kobiety i/lub osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, w tym: osoby queer, niebinarne, interpłciowe, transpłciowe (grupa/organizacja jest tworzona i zarządzana w większości lub całkowicie przez kobiety i osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety).
3. Czują się związane z ruchem feministycznym.
4. Odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundusz Feministyczny.
Fundusz powstał z myślą o wspieraniu grup feministycznych tworzonych przez kobiety oraz osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety, gdyż te osoby były i są szczególnie narażone na dyskryminację i przemoc w Polsce.
Termin składania wniosków:
21 stycznia – 15 lutego 2021
Źródło / Więcej informacji:  
http://femfund.pl/ubiegaj-sie-o-grant/
Kontakt:  
kontakt@femfund.pl
T: 736 060 436

Ważne DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ KOBIET
Wysokość wsparcia maks. 4.400 zł, 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}