EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, OBSZARY WIEJSKIE, ROLNICTWO I WIEŚ

Młodzież w działaniu – SC Johnson z myślą o innych

76.000 zł.
PROJEKTY MŁODZIEŻOWE W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH
Program przewiduje wsparcie dla autorskich projektów przygotowanych przez młodzież 13+ mieszkającą w miejscowościach do 20.000 mieszkańców. Wnioski o dotacje w ramach programu mogą składać placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy młodzieżowe pod nadzorem osoby dorosłej.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 76.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 4.000 zł, 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: min. 4 miesiące, od 1.11 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków do 31.05 roku kolejnego.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz nieformalne grupy młodzieżowe pod nadzorem osoby dorosłej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Autorskie projekty przygotowane przez młodzież 13+ mieszkającą w miejscowościach do 20.000 mieszkańców, które:
1) wpływają na usamodzielnienie się młodzieży oraz kształtowanie wśród nich właściwych postaw społecznych,
2) przyczyniają się do rozwijania umiejętności liderskich młodzieży 13+,
3) przyczyniają się do kształtowania u młodzieży 13+ samodzielności myślenia, odpowiedzialności za podejmowane decyzje i środowisko lokalne,
4) promują aktywność i zaangażowanie społeczne w środowiskach lokalnych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Polki Mogą Wszystko (dawniej Fundacja Przyjaciółka).
Sponsorem programu jest firma SC Johnson z o.o.
Program jest skierowany do młodzieży w wieku 13+ z małych miejscowości (do 20.000 mieszkańców).
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden wniosek.
Dofinansowanie otrzymuje min. 19 wnioskodawców.
Termin składania wniosków:
30 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://fpmw.pl/szukam-pomocy/mlodziez-w-dzialaniu/
Kontakt:  
Fundacja Polki Mogą Wszystko
ul. Wiejska 16 m. 116, 00-490 Warszawa
biuro@fpmw.pl
T: 22 584 21 59

Ważne PROJEKTY MŁODZIEŻOWE W MAŁYCH MIEJSCOWOŚCIACH
Wysokość wsparcia maks. 4.000 zł, 100%.
Budżet programu 76.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • NGO
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}