KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Uniwersalia 2.1

DOFINANSOWANIE PUBLIKACJI Z ZAKRESU HUMANISTYKI
Program oferuje dofinansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: ustalana indywidualnie.
Wkład własny: ustalana indywidualnie.
Czas trwania projektu: maks. 60 miesięcy.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki naukowe.
2. Biblioteki naukowe niewchodzące w skład jednostek naukowych.
3. Podmioty działające na rzecz nauki, prowadzące aktywną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki.
4. Uczelnie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym.
Do konkursu nie mogą być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.
Projekty powinny spełniać następujące kryteria:
– obejmować przekład i publikację monografii wydanych pierwotnie w języku polskim;
– dotyczyć prac z zakresu nauk humanistycznych;
– charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych;
– warunkiem przyjęcia projektu do konkursu jest przedstawienie przez wnioskodawcę listu intencyjnego od wydawnictwa zagranicznego o wysokiej randze międzynarodowej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Konkurs jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.
Za języki kongresowe uznawane są: język rosyjski, hiszpański, włoski, niemiecki, angielski, francuski.
Koszty pośrednie realizacji projektu nie mogą być wyższe niż 20% kosztów ogółem.
Termin składania wniosków:
31 października 2019
Źródła / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-konkursu-na-realizacje-projektow-w-module-uniwersalia-21-narodowego-programu-rozwoju-humanistyki 
https://www.gov.pl/web/nauka/nabor-wnioskow-w-konkursach-nprh
Kontakt:  
Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
T: (22) 52-92-368; (22) 52-92-358
(22) 50-17-107; (22) 52-92-383; (22) 52-92-243

Ważne DOFINANSOWANIE PUBLIKACJI Z ZAKRESU HUMANISTYKI
Wysokość wsparcia ustalana indywidualnie, maks. 1.800.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Szkoła wyższa
  • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}