AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POMOC SPOŁECZNA, PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU, ZASOBY LUDZKIE, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Wsparcie LPP S.A.

wsparcie dla projektów dobroczynnych
Program wspiera projekty dobroczynne oraz działalność organizacji społecznych. Dofinansowanie otrzymują przede wszystkim przedsięwzięcia realizowane w regionach, w których zlokalizowane są biura firmy-darczyńcy (Pomorze i Małopolska). Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje zajmujące się opieką nad osobami potrzebującymi

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: nie określono.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  

Organizacje zajmujące się opieką nad osobami potrzebującymi, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji z obszaru Pomorza oraz Małopolski:
– opiekujące się dziećmi i młodzieżą w formie ciągłej (domy dla dzieci, piecza zastępcza);
– zajmujące się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (samotne matki/rodziny);
– zajmujące się osobami chorymi lub niepełnosprawnymi w formie ciągłej;
– zajmujące się osobami bezdomnymi oraz organizujące pomoc dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych;
– realizujące projekty społeczne w sąsiedztwie firmy lub z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty dobroczynne oraz działalność organizacji społecznych. Dofinansowanie otrzymują przede wszystkim przedsięwzięcia realizowane w regionach, w których zlokalizowane są biura firmy (Pomorze i Małopolska).
W szczególności firma angażuje się w projekty z zakresu:
– wsparcia w usamodzielnieniu się osób wykluczonych,
– pomocy rzeczowej najbliższym sąsiadom naszej firmy,
– innowacyjnych i ekologicznych rozwiązań w branży tekstylnej,
– edukacji artystycznej.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma LPP S.A.
Decyzję o przyznaniu wsparcia jest podejmowana w oparciu o priorytety uwzględnione w strategii społecznej odpowiedzialności LPP.
Firma wspiera projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Ze względu na lokalizację oddziałów, Pomorze i Małopolska są szczególnie ważnymi obszarami.
Termin składania wniosków:
Nabór ciągły
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.lppsa.com/odpowiedzialnosc-csr/lpp-wspiera/zasady-wspolpracy
Kontakt:  
csr@lppsa.com

Ważne wsparcie dla projektów dobroczynnych
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}