NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT

Program wspierania kolarstwa w Polsce (MTB, Szosa i Tor)

1.000.000 zł.
dotacje na szkolenie najlepszych polskich kolarzy
Program przewiduje dotacje na szkolenie najlepszych polskich kolarzy. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje, których działalność statutowa dotyczy obszaru kultury fizycznej, w szczególności kluby sportowe, prowadzące formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku, które w gronie swoich członków mają zawodników spełniających kryteria dotyczące najlepszych zawodników.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 98%.
Wkład własny: min. 2%.
Czas trwania projektu: 1.01-31.12 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje, których działalność statutowa dotyczy obszaru kultury fizycznej, w szczególności kluby sportowe, prowadzące formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku, które w gronie swoich członków mają zawodników spełniających kryteria dotyczące najlepszych zawodników.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Szkolenie najlepszych polskich kolarzy.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cele:
– podniesienie poziomu sportowego kolarstwa w Polsce,
– wspieranie najlepszych zawodniczek i zawodników w kategoriach wiekowych młodzieżowiec i senior,
– umożliwienie wyselekcjonowanym zawodnikom realizacji przygotowań do najważniejszych imprez sportowych.
Przez najlepszych zawodników i zawodniczki rozumie się osoby, które na dzień 5 lutego 2019 r. posiadały status członka kadry narodowej oraz spełniają jedno z następujących kryteriów:
– medal Igrzysk Olimpijskich Rio de Janeiro 2016,
– medal mistrzostw świata lub Europy (w kat. seniorów, młodzieżowców lub juniorów) uzyskany w latach 2018-19,
– IV-VIII miejsce na Igrzyskach Olimpijskich Rio de Janeiro 2016,
– IV-VIII miejsce na mistrzostwach świata lub Europy (w kat. seniorów, młodzieżowców lub juniorów) uzyskane w latach 2018-19.
Niezależnie od powyższych kryteriów lista osób objętych Programem w uzasadnionych przypadkach będzie mogła zostać rozszerzona.
Koszty pośrednie mogą stanowić do 5% kosztów bezpośrednich.
Termin składania wniosków:
30 kwietnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2019-rok/2528,Konkurs-na-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-budzetu-panstwa-z-zakresu-Programu-ws.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Wyczynowego
ul. Senatorska 14,  00-082 Warszawa
T: 22 2443261

Ważne dotacje na szkolenie najlepszych polskich kolarzy
Wysokość wsparcia maks. 98%.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja