BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Fundusz Sprawiedliwości – program wyposażenia OSP w sprzęt ratowniczy

100.000.000 zł.
dotacje na sprzęt ratowniczy dla OSP
Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:100.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:nie określono kwoty maksymalnej.
Wkład własny:w ramach wymaganego wkładu własnego, należy wskazać co najmniej koszty administracyjne, które nie będą pokrywane z otrzymanej dotacji.
Czas trwania projektu:do 31 grudnia roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:NIE
Kto może złożyć wniosek ? 
Gminy oraz miasta na prawach powiatu wnioskujące w imieniu jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na ich terenie.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w postaci wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (najnowocześniejsze, profesjonalne, w pełni wyposażone zestawy medyczne oraz defibrylatory do niesienia natychmiastowej pomocy).
Opis: 
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Fundusze są przekazywane samorządowcom, którzy zakupią sprzęt według zapotrzebowania jednostek OSP.
W ramach programu, do każdej z jednostek OSP w kraju ma trafić podstawowa torba ratownicza R1 z najnowocześniejszym wyposażeniem do udzielenia pomocy ofiarom wypadków.
Koszt jednej torby to około 6.000 – 8.000 zł.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
2 lutego – 3 września 2019
Więcej informacji: 
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,10358,ponad-100-mln-zl-z-funduszu-sprawiedliwosci-na.html
Kontakt: 
funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl


Ważne dotacje na sprzęt ratowniczy dla OSP
Wysokość wsparcia nie określono kwoty maksymalnej.
Budżet programu 100.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja