BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Fundusz Sprawiedliwości – program wyposażenia OSP w sprzęt ratowniczy

100.000.000 zł.
dotacje na sprzęt ratowniczy dla OSP
Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 100.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: nie określono kwoty maksymalnej.
Wkład własny: w ramach wymaganego wkładu własnego, należy wskazać co najmniej koszty administracyjne, które nie będą pokrywane z otrzymanej dotacji.
Czas trwania projektu: do 31 grudnia 2018.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Gminy oraz miasta na prawach powiatu wnioskujące w imieniu jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na ich terenie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek ochotniczej straży pożarnej w postaci wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (najnowocześniejsze, profesjonalne, w pełni wyposażone zestawy medyczne oraz defibrylatory do niesienia natychmiastowej pomocy).
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sprawiedliwości.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Fundusze są przekazywane samorządowcom, którzy zakupią sprzęt według zapotrzebowania jednostek OSP.
W ramach programu, do każdej z jednostek OSP w kraju ma trafić podstawowa torba ratownicza R1 z najnowocześniejszym wyposażeniem do udzielenia pomocy ofiarom wypadków.
Koszt jednej torby to około 6.000 – 8.000 zł.
Termin składania wniosków:
Nabory są ogłaszane oddzielnie dla każdego województwa:
Mazowieckie – 9 lipca 2018
Warmińsko-mazurskie – 23 lipca 2018
Wielkopolskie – 6 sierpnia 2018
Podlaskie – 21 sierpnia 2018
Lubuskie – 3 września 2018
Więcej informacji:  
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,10358,ponad-100-mln-zl-z-funduszu-sprawiedliwosci-na.html
Kontakt:  
funduszsprawiedliwosci@ms.gov.pl

Ważne dotacje na sprzęt ratowniczy dla OSP
Wysokość wsparcia nie określono kwoty maksymalnej.
Budżet programu 100.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • dotacja