BEZPIECZEŃSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

ORLEN dla Strażaków

2.000.000 zł.
GRANTY NA ZAKUP SPRZĘTU DLA STRAŻY POŻARNEJ
Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży pożarnej – państwowe oraz ochotnicze. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line. Jedna jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 2.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: nie jest wymagany.
Czas trwania projektu: 02.11.2021 – 30.04.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki straży pożarnej – państwowe oraz ochotnicze.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup:
– sprzętu przeciwpożarowego;
– sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;
– sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;
– sprzętu ratownictwa medycznego;
– sprzętu ratownictwa chemicznego;
– sprzętu ratownictwa ekologicznego;
– sprzętu ratownictwa wysokościowego;
– sprzętu łączności;
– wyposażenia osobistego strażaków.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja ORLEN.
Fundatorem programu jest PKN Orlen.
Cel: zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami na terenie działania wnioskodawców.
Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line.
Jedna jednostka może złożyć tylko jeden wniosek.
Termin składania wniosków:
18 czerwca 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Strona internetowa programu
Kontakt:  
Fundacja “ORLEN – DAR SERCA”
ul. Chemików 7
09-411 Płock
T: 665 560 237 , (22) 778 08 53
strazacy@orlen.pl

Ważne GRANTY NA ZAKUP SPRZĘTU DLA STRAŻY POŻARNEJ
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 2.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • NGO
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}