NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT

Dofinansowanie szkolenia i współzawodnictwa zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych OOM w sportach zimowych, halowych i letnich

39.725.000 zł.
dofinansowanie szkolenia młodych sportowców
Celem programu jest wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i kadrach narodowych polskich związków sportowych poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 39.725.000 zł.
Wysokość wsparcia: – 70%: współzawodnictwo w Kadrze Wojewódzkiej;
– 75%: organizacja zawodów finałowych OOM.
Minister ogłosi wysokość dofinansowania dla poszczególnych województw.
Wkład własny: – min. 30%: współzawodnictwo w Kadrze Wojewódzkiej;
– min. 25%: organizacja zawodów finałowych OOM (z czego maks. 25% w formie wkładu rzeczowego).
Czas trwania projektu: 1.01.-31.12 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków: współzawodnictwo w Kadrze Wojewódzkiej;
1.01.-31.10 roku, w którym ogłoszono nabór wniosków: organizacja zawodów finałowych OOM.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Podmiot wskazany przez właściwego Marszałka Województwa na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadania związane:
1) ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników w kategorii wiekowej młodzików i juniorów młodszych, obejmujące następujące działania:
a) szkolenie zawodników w sportach wykazanych w załączniku nr 1 do Programu;
b) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (MMM).
2) ze szkoleniem zawodników w kategorii wiekowej juniora oraz młodzieżowca, w ponad 50 sportach wykazanych w załączniku nr 1 do Programu.
3) z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) w sportach zimowych, halowych i letnich, obejmujące w szczególności:
a) wynajem i przygotowanie obiektów sportowych,
b) zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej uczestnikom finałów OOM,
c) przeprowadzenie zawodów.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Cel: wyselekcjonowanie utalentowanych sportowo zawodników do dalszego szkolenia w placówkach sportowych i kadrach narodowych polskich związków sportowych poprzez zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo.
Programem objęci są zawodnicy w kategoriach wiekowych młodzika, juniora młodszego, juniora oraz młodzieżowca („Kadra Wojewódzka”).
Wysokość kosztów pośrednich: maks. 10% kosztów bezpośrednich dofinansowania.
W ramach kosztów pośrednich maks. 30% środków może być przeznaczone na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń za obsługę zadania.
Termin składania wniosków:
30 czerwca 2019
30 listopada 2019 (wystąpienia o dodatkowe środki)
Przewidywany termin składania wniosków:
30 czerwca 2020
30 listopada 2020 (wystąpienia o dodatkowe środki)
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2019-rok/2460,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-FRKF-zwiazanych-ze-szkoleniem-i.html
Kontakt:  
dsw@msit.gov.pl
https://www.msit.gov.pl/pl/sport/sport-wyczynowy/dane-teleadresowe/325,Departament-Sportu-Wyczynowego.html

Ważne dofinansowanie szkolenia młodych sportowców
Wysokość wsparcia - 70%: współzawodnictwo w Kadrze Wojewódzkiej; - 75%: organizacja zawodów finałowych OOM. Minister ogłosi wysokość dofinansowania dla poszczególnych województw. - min. 30%: współzawodnictwo w Kadrze Wojewódzkiej; - min. 25%: organizacja zawodów finałowych OOM (maks. 25% wkładu własnego w formie wkładu rzeczowego).
Budżet programu 39.725.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja