EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Równać szanse – Fora Lokalne

WYRÓWNYWANIE SZANS MŁODZIEŻY Z MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI
W ramach programu można uzyskać dotacje na organizację jednodniowych spotkań przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających na rzecz młodzieży, które mają służyć dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko, zainteresowań młodzieży oraz wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z ich miejscowości.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 6.000 zł.
Czas trwania projektu: 1.06- 15.10.2021.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Programie “Równać Szanse” od 2000 roku i mają siedzibę w miejscowości do 20.000 mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Organizacja jednodniowych spotkań przedstawicieli samorządu, szkół, organizacji pozarządowych, instytucji i osób działających na rzecz młodzieży, które mają służyć dyskusji na temat możliwości, jakie daje lokalne środowisko, zainteresowań młodzieży oraz wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości.
Uczestnikami Lokalnych Forów Programu „Równać Szanse” mogą być:
– przedstawiciele organizacji pozarządowych pracujących na rzecz równych szans młodzieży;
– animatorzy lokalnych przedsięwzięć;
– przedstawiciele władz i instytucji samorządowych;
– dyrektorzy szkół, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej i inne osoby pracujące z młodzieżą;
– rodzice;
– przedstawiciele przedsiębiorców;
– osoby posiadające doświadczenie w realizacji projektów realizowanych w ramach Programu „Równać Szanse”.
Opis:  
Organizatorem naboru wniosków jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.
Nabór wniosków jest realizowany w ramach Programu “Równać Szanse 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Cele:
1. Stworzenie przestrzeni do dyskusji umożliwiającej poznanie możliwości lokalnego środowiska, jego mocnych i słabych stron, prowadzące do podjęcia efektywnych działań na rzecz młodych osób.
2. Zainicjowanie dyskusji o potrzebach młodych ludzi i planach działań umożliwiających reintegrację społeczną młodzieży po wielu miesiącach funkcjonowania w systemie ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii.
Dotacja może zostać przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji forum (honoraria prelegentów, dojazdy, wynajęcie sali, catering, promocja forum, materiały konferencyjne, dokumentacja forum, wykorzystanie sprzętu multimedialnego).
Wydatki na zakup sprzętu = maks. 15% dotacji.
Koszty obsługi projektu (telefon, koszty obsługi konta bankowego) = maks. 10 % wnioskowanej kwoty.
Termin składania wniosków:
10 maja 2021
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.rownacszanse.pl/2021/konkurs_na_fora_lokalne_rs
Kontakt:  
Iwona Kirstein
T: 722 022 002
iwonakirstein@gmail.com (preferowany kontakt telefoniczny)

Ważne WYRÓWNYWANIE SZANS MŁODZIEŻY Z MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI
Wysokość wsparcia maks. 6.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}