EDUKACJA I MŁODZIEŻ, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Erasmus+ Sport

57.600.000 euro
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE SPORTU
Program oferuje dofinansowanie międzynarodowych, wielostronnych projektów partnerskich w dziedzinie sportu. Celem każdego projektu powinno być wypracowanie lub powielenie i wdrożenie innowacyjnych praktyk w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 57.600.000 euro.
Wysokość wsparcia: do 80%.
– działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu = maks. 150.000 euro,
– współpraca partnerska na mniejszą skalę = maks. 60.000 euro,
– działania niezwiązane z Europejskim Tygodniem Sportu = maks. 400.000 euro,
– niekomercyjne europejskie imprezy sportowe = maks. 500.000 euro.
Wkład własny: min. 20%,
Czas trwania projektu: – projekty związane z Europejskim Tygodniem Sportu = maks. 18 miesięcy,
– projekty niezwiązane z Europejskim Tygodniem Sportu = 12-36 miesięcy.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Każda organizacja niedochodowa lub organ publiczny działające w obszarze sportu ustanowiony w kraju programu lub w jakimkolwiek kraju partnerskim na świecie.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Współpraca partnerska. Projekty współpracy międzynarodowej w dziedzinie sportu realizowane przez minimum 5 partnerów z 5 krajów.
2. Współpraca partnerska na mniejszą skalę. Biorą w niej udział co najmniej 3 organizacje z 3 różnych krajów programu. We współpracy partnerskiej na mniejszą skalę powinien uczestniczyć co najmniej jeden lokalny lub regionalny klub sportowy.
3. Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe, czyli:
– wydarzenia sportowe na skalę europejską, organizowane w jednym kraju, w których brać udział muszą uczestnicy z co najmniej 12 różnych krajów programu;
– europejskie imprezy sportowe organizowane jednocześnie w kilku krajach programu, w których muszą brać udział uczestnicy z co najmniej 12 różnych krajów programu.
Opis:  
Organizatorami programu są: Komisja Europejska oraz EACEA – Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.
Cel: wypracowanie lub powielenie i wdrożenie innowacyjnych praktyk w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną między różnymi organizacjami i podmiotami działającymi w dziedzinie sportu lub poza nią – w tym w sposób szczególny między organami publicznymi na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi.
Cele szczegółowe:
– eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;
– promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
– promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.
Projekty mogą koncentrować się na wsparciu realizacji Europejskiego Tygodnia Sportu – inicjatywy rozpoczętej przez Komisję Europejską w celu promowania sportu i aktywności fizycznej w Unii Europejskiej.
Wszystkie zainteresowane instytucje i organizacje wnioskują on-line bezpośrednio do EACEA.
Termin składania wniosków:
21 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.gov.pl/web/sport/erasmus-sport-2020–wydluzony-termin-skladania-wnioskow
http://erasmusplus.org.pl/projekty-centralne/sport/
Kontakt:  
T: +48 22 463 12 67
centralne@erasmusplus.org.pl

Ważne WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE SPORTU
Wysokość wsparcia do 80%. - działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu = maks. 150.000 euro, - współpraca partnerska na mniejszą skalę = maks. 60.000 euro, - działania niezwiązane z Europejskim Tygodniem Sportu = maks. 400.000 euro, - niekomercyjne europejskie imprezy sportowe = maks. 500.000 euro.
Budżet programu 57.600.000 euro
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • Instytucja państwowa
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}