INFRASTRUKTURA KULTURY, KULTURA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

26.500.000 zł.
dotacje na zakup nowości do bibliotek publicznych
Program ma na celu zwiększenie dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych  w zbiorach bibliotek publicznych. Wnioski o dofinansowanie mogą składać biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury oraz inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane do rejestru instytucji kultury).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 26.500.000 zł.
Wysokość wsparcia: min. 1.500 zł, 30-50-%.
Wkład własny: 50-70% (w zależności od zakwalifikowania JST do danej „grupy zamożności”).
Czas trwania projektu: do 30 listopada roku kalendarzowego, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Biblioteki publiczne, zorganizowane w formie samorządowej instytucji kultury (wpisane do rejestru instytucji kultury).
2. Inne samorządowe instytucje kultury posiadające w strukturze biblioteki publiczne (wpisane do rejestru instytucji kultury).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
W ramach dotacji biblioteki mogą nabywać:
a) książki, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (książki mówione, pisane alfabetem Braille’a, książki elektroniczne), multimedia, wydawnictwa nutowe i kartograficzne, które są dostępne na rynku księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie;
b) drukowane bieżące czasopisma kulturalne i społeczno-kulturalne o charakterze ogólnopolskim o częstotliwości ukazywania się od miesięcznika do rocznika.
Środki pozyskane z dotacji nie mogą zostać przeznaczone na zakup podręczników szkolnych, bryków, skrótów i streszczeń lektur szkolnych, programów i gier komputerowych, filmów i nagrań muzycznych, dokumentów ikonograficznych, kolekcji historycznych pozyskiwanych od osób prywatnych lub instytucji, książek i innych dokumentów dostępnych na rynku antykwarycznym, licencji na dostęp do baz danych, gazet, czasopism regionalnych, czasopism elektronicznych, czasopism ukazujących się częściej niż miesięcznik, a także na opłacenie prenumeraty.
Opis:  
Organizatorem programu jest Biblioteka Narodowa.
Cel: zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych  w zbiorach bibliotek publicznych.
Wnioskodawcy, w których wnioskach stwierdzono błędy o charakterze formalno-prawnym, otrzymują na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację o popełnionych błędach i mają możliwość ich poprawienia w ciągu 7 dni od dnia wysłania informacji przez organizatorów.
Termin składania wniosków:
28 czerwca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.bn.org.pl/dla-bibliotekarzy/zakup-nowosci-wydawniczych-do-bibliotek/2019/
Kontakt:  
Zespół ds. Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
zakupnowosci@bn.org.pl
Marzena Sokołowska
Kierownik Zespołu ds. Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
T: (22) 608-22-50
m.sokolowska@bn.org.pl
Marcin Kosz
T: (22) 608-22-37
m.kosz@bn.org.pl
Stefania Kwiatkowska
T: (22) 608-28-38
st.kwiatkowska@bn.org.pl
Irina Maskiewicz
T: (22) 608-22-58
i.maskiewicz@bn.org.pl

Ważne dotacje na zakup nowości do bibliotek publicznych
Wysokość wsparcia min. 1.500 zł, 30-50-%.
Budżet programu 26.500.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"8","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}