BEZPIECZEŃSTWO, EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROJEKTY PROZDROWOTNE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO, WSPARCIE INICJATYW OBYWATELSKICH, ZASOBY LUDZKIE, ZDROWIE

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

57.600.000 zł.
dotacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:57.600.000 zł.
Wysokość wsparcia:P1: 20.000 – 1.000.000 zł,
P2-P4:  20.000 – 400.000 zł,
100%.
Wkład własny:nie jest wymagany, ale jego wniesienie może mieć wpływ na ocenę wniosku.
Czas trwania projektu:P1: 1.04.2019 – 31.12.2020 (maks. 20 miesięcy),
P2-P4: 1.05.2019 – 31.12.2020 (maks. 20 miesięcy).
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Wnioski o dofinansowanie można składać w ramach 4 priorytetów:
P1. Priorytet Małe inicjatywy: projekty tego typu powinny wpływać pozytywnie na możliwości obywateli w realizacji oddolnych inicjatyw.
P2. Priorytet Aktywne społeczeństwo: projekty tego typu powinny w różnych formach angażować obywateli, dając im możliwość aktywnego działania oraz łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy w sferze działań obywatelskich.
P3. Priorytet Aktywni obywatele: projekty tego typu powinny przyczyniać się do wzrostu partycypacji obywateli w sprawach publicznych.
P4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe: projekty tego typu powinny w różnych formach przyczyniać się do wzmocnienia potencjału organizacji obywatelskich, w szczególności wspierania przez organizacje federacyjne innych podmiotów III sektora.
Realizacja projektów ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
Opis: 
Organizatorem programu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Cel: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.
Wspierane są jedynie działania mieszczące się w zakresie nieodpłatnej lub odpłatnej działalności pożytku publicznej.
Środki FIO nie mogą być wydatkowane na działalność gospodarczą.
Jeden podmiot może złożyć jeden wniosek w ramach naboru. Podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maks. 2 dodatkowe oferty.
Rozstrzygnięcie konkursu: maj roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
29 marca 2019
Więcej informacji: 
https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/ogloszenie-edycji-2018-programu-fundusz-inicjatyw-obywatelskich
Kontakt: 
Infolinia FIO:
785-682-200


Ważne dotacje dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego
Wysokość wsparcia P1: 20.000 – 1.000.000 zł, P2-P4: 20.000 - 400.000 zł, 100%.
Budżet programu 57.600.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Kościół
  • Klub sportowy
  • Związek JST
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja