NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, PROMOCJA TURYSTYKI, SPORT, TRANSPORT, TURYSTYKA

Gmina przyjazna rowerzystom

TRANSPORT ROWEROWY
Celem konkursu jest zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub wspierają organizowanie rowerowych imprez a także wydają rowerowe mapy i przewodniki.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
 1. Turyści – Kolarze.
2. Gminy zgłoszone przez Turystów – Kolarzy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają akcje „Bądź bezpieczny na rowerze”, zachęcają do jazdy w kaskach i kamizelkach odblaskowych, a także do znakowania rowerów.
Konkurs ma za zadanie wspierać i nagradzać działania związane z:
1. Inwestycjami w infrastrukturę turystyczną, tzn.: szlaki, ścieżki i drogi rowerowe, wypożyczalnie rowerów, stojaki dla rowerów w miejscach użyteczności publicznej (dworce PKP, PKS, urzędy, parki itd. miejsca noclegowe, postojowe, itp.).
2. Promocją w postaci wydanych map, przewodników, informacji na stronach gminy i innych portalach.
3. Popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez dla miłośników dwóch kółek.
4. Wskazaniem konkretnych działań na rzecz mieszkańców i turystów związanych z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rowerzystów (np. kamizelki odblaskowe, oświetlenie, znakowanie, jazda w kaskach).
Opis:  
Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Cel: zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub wspierają organizowanie rowerowych imprez, wydają rowerowe mapy i przewodniki.
Kategorie konkursowe:
– gmina do 10.000 mieszkańców,
– gmina do 20.000 mieszkańców,
– gmina do 40.000 mieszkańców,
– gmina do 100.000 mieszkańców,
– gmina do 500.000 mieszkańców.
Zgłoszenia gmin do konkursu dokonują turyści kolarze na postawie Karty Zgłoszenia. Wypełnioną Kartę Zgłoszenia należy przesłać w formie elektronicznej na email: poczta@narowerze.pttk.pl
Organizatorzy konkursu przesyłają do zgłoszonych gmin Karty Potwierdzające, w których należy podać:
– szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji (m.in. długość dróg, ścieżek rowerowych i oznakowanych szlaków, ilość urządzeń, miejsc postojowych) w okresie od 1.07.2018 – 30.06.2019 w miarę możliwości z mapami, planami oraz dokumentacją fotograficzną, kopie publikacji prasowych,
– wydawnictwa własne,
– adresy portali,
– wykaz zorganizowanych imprez (rajdy, zloty) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o certyfikat, w tym o planowanych na przyszły rok, a także o długofalowym planie utrzymania i konserwacji istniejącej infrastruktury rowerowej.
Nagrody:
– nagroda Turystów Kolarzy dla gminy, która uzyskała najwięcej zgłoszeń w VIII edycji konkursu,
– nagrody dla wszystkich gmin biorących udział w konkursie podczas Targów Bike-Expo (19-21 września 2019 r., Kielce): możliwość nieodpłatnego skorzystania ze stoiska o pow. 9m2;
– dodatkowa nagroda dla laureatów konkursu: udział w wieczornym bankiecie 19.09.2019 podczas Targów Bike-Expo w Kielcach.
Termin składania wniosków:
26 sierpnia 2019 (przesyłanie kart potwierdzających przez zgłoszone gminy)
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.narowerze.pttk.pl/Konkurs_Gmina_przyjazna_rowerzystom_2019
Kontakt:  
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Zarząd Główny
00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
Joanna Kośnik
Kierownik działu programowo-promocyjnego Biura ZG PTTK
T: 513 769 097
joanna.kosnik@pttk.pl

Ważne TRANSPORT ROWEROWY
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}