NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, PROMOCJA TURYSTYKI, SPORT, TRANSPORT, TURYSTYKA

Gmina przyjazna rowerzystom

NAGRODY DLA GMIN PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM
Celem konkursu jest zebranie i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub wspierają organizowanie rowerowych imprez a także wydają rowerowe mapy i przewodniki.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Turyści – Kolarze.
2. Gminy zgłoszone przez Turystów – Kolarzy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Konkurs promuje gminy, które dbają o bezpieczeństwo rowerzystów, wspierają akcje „Bądź bezpieczny na rowerze”, zachęcają do jazdy w kaskach i kamizelkach odblaskowych, a także do znakowania rowerów.
Konkurs ma za zadanie wspierać i nagradzać działania związane z:
1. Inwestycjami w infrastrukturę turystyczną: szlaki, ścieżki i drogi rowerowe, wypożyczalnie rowerów, stojaki dla rowerów w miejscach użyteczności publicznej (dworce kolejowe i autobusowe, urzędy, parki, itd.), punkty napraw rowerów, miejsca obsługi rowerzystów, miejsca noclegowe, postojowe itp.
2. Promocją w postaci wydanych map, przewodników, aplikacji mobilnych, informacji na stronach gminy i innych portalach.
3. Popularyzacją turystyki rowerowej poprzez organizację cyklicznych imprez dla użytkowników rowerów.
4. Organizowaniem konkretnych działań na rzecz mieszkańców i turystów związanych z propagowaniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym rowerzystów (np. kamizelki odblaskowe, oświetlenie, znakowanie, jazda w kaskach).
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK).
Cel: uhonorowanie gmin, które w swoich działaniach uwzględniają potrzeby rowerzystów i promują aktywny wypoczynek na rowerach, tworzą rowerową infrastrukturę, inicjują lub wspierają organizowanie rowerowych imprez, wydają rowerowe mapy i przewodniki.
Kategorie konkursowe:
– gmina do 10.000 mieszkańców,
– gmina do 20.000 mieszkańców,
– gmina do 40.000 mieszkańców,
– gmina do 100.000 mieszkańców,
– gmina powyżej 100.000 mieszkańców.
Laureaci zostaną uhonorowani certyfikatami, które zostaną wręczone w trakcie Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-Expo w Kielcach h lub w czasie innego wydarzenia związanego z turystyką rowerową.
Termin składania wniosków:
30 czerwca 2021 (przesyłanie kart potwierdzających przez zgłoszone gminy)
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.narowerze.pttk.pl/node/256
Kontakt:  
poczta@narowerze.pttk.pl

Ważne NAGRODY DLA GMIN PRZYJAZNYCH ROWERZYSTOM
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}