ENERGIA, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TRANSPORT

Gepard – Bezemisyjny transport publiczny

168.587.092 zł.
dotacje i pożyczki na ekologiczny transport publiczny
Program oferuje dotacje oraz pożyczki przeznaczone na przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie:ZALICZKA
Budżet programu:168.587.092 zł, w tym:
19.307.092 zł (dotacje),
149.280.000 zł (pożyczki).
Wysokość wsparcia:– dotacja: do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
– pożyczka: do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.
Wkład własny:min. 60% (dotacje).
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z publicznym transportem zbiorowym.
3. Inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym:
1. Dotyczące taboru polegające na:
a) zakupie nowych autobusów elektrycznych,
b) szkoleniu kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru.
2. Dotyczące infrastruktury i zarządzania, polegające na modernizacji lub budowie stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych.
Opis: 
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.
Termin składania wniosków:
17 grudnia 2018 (wnioski o pożyczki)
Przewidywane terminy składania wniosków:

27 września 2019 (wnioski o dotacje)
17 grudnia 2019 (wnioski o pożyczki)
Źródło / Więcej informacji: 
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji—gis/konkursy/czesc-2-gepard—bezemisyjny-transport-publiczny/
Kontakt: 
Aleksandra Kopcińska
Aleksandra.Kopcinska@nfosigw.gov.pl
T: 22 45 90 680


Ważne dotacje i pożyczki na ekologiczny transport publiczny
Wysokość wsparcia - dotacja: do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; - pożyczka: do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.
Budżet programu 168.587.092 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja