ENERGIA, INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA, OCHRONA ŚRODOWISKA, TRANSPORT

Gepard – Bezemisyjny transport publiczny

168.587.092 zł.
dotacje i pożyczki na ekologiczny transport publiczny
Program oferuje dotacje oraz pożyczki przeznaczone na przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym. Wnioski mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z publicznym transportem zbiorowym oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 168.587.092 zł, w tym:
19.307.092 zł (dotacje),
149.280.000 zł (pożyczki).
Wysokość wsparcia: – dotacja: do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
– pożyczka: do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.
Wkład własny: min. 60% (dotacje).
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Jednostki samorządu terytorialnego.
2. Spółki komunalne, które działają w celu wykonania zadań jednostek samorządu terytorialnego związanych z publicznym transportem zbiorowym.
3. Inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia zużycia energii i paliw w publicznym transporcie zbiorowym:
1. Dotyczące taboru polegające na:
a) zakupie nowych autobusów elektrycznych,
b) szkoleniu kierowców pojazdów publicznego transportu zbiorowego z obsługi bezemisyjnego taboru.
2. Dotyczące infrastruktury i zarządzania, polegające na modernizacji lub budowie stacji ładowania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie dostosowania do autobusów elektrycznych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym.
Termin składania wniosków:
31 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji—gis/konkursy/czesc-2-gepard—bezemisyjny-transport-publiczny/
http://nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2019.html
Kontakt:  
Aleksandra Kopcińska
Aleksandra.Kopcinska@nfosigw.gov.pl
T: 22 45 95 913

Ważne dotacje i pożyczki na ekologiczny transport publiczny
Wysokość wsparcia - dotacja: do 40 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia; - pożyczka: do 100% różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia a dotacją.
Budżet programu 168.587.092 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka
  • dotacja