IT, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, TRANSPORT

Transformative Action Award

nagrody dla miast zrównoważonych
W ramach konkursu można zgłaszać realizowane bądź już zakończone projekty pozytywnych, innowacyjnych i zrównoważonych zmian wprowadzonych w celu przekształcenia swoich miejscowości w odpowiedzialne społecznie i ekologicznie – tzw. zrównoważone miasta (smart cities) zgodne z zasadami tzw. Deklaracji Baskijskiej.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
NAGRODA PIENIĘŻNA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Samorządy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego realizujące działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
W ramach konkursu można zgłaszać realizowane bądź już zakończone projekty pozytywnych, innowacyjnych i zrównoważonych zmian wprowadzonych w celu przekształcenia swoich miejscowości w odpowiedzialne społecznie i ekologicznie – tzw. zrównoważone miasta (smart cities) zgodne z zasadami tzw. Deklaracji Baskijskiej.
Projekty, można zgłaszać w odniesieniu do trzech kategorii:
– zmiany społeczno-kulturalne,
– zmiany społeczno-ekonomiczne,
– zmiany technologiczne.
Opis:  
Organizatorami konkursu są: organizacja ICLEI – Samorządy Lokalne na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Kraj Basków i miasto Aalborg (Dania). Konkurs jest organizowany przy wsparciu Europejskiego Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Miasta zrównoważone w rozumieniu zasad konkursu to takie, które uwzględniają w podejmowaniu decyzji obecny i przyszły rozwój, w tym:
– dobrobyt obecnych i przyszłych mieszkańców,
– dbałość i troskę o zasoby, zasoby naturalne i oddziaływanie na środowisko naturalne,
– szacunek dla społeczności lokalnej,
– kulturę i styl życia społeczności oraz dziedzictwo kulturowe.
Laureaci konkursu uzyskują m.in.:
– nagrodę w wysokości 10.000 euro na uruchomienie działań transformacyjnych w mieście, regionie lub gminie;
– bezpłatny udział i możliwość prezentacji na kolejnej europejskiej konferencji na temat zrównoważonych miast, która odbędzie się w Mannheim (Niemcy) w 2020 roku.
Termin składania wniosków:
31 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.sustainablecities.eu/transformative-action-award/
Kontakt:  
ICLEI – Local Governments for Sustainability
European Secretariat
Leopoldring 3
79098 Freiburg , Germany
T: +49 (0) 761 – 368 92 0
F: +49 (0) 761 – 368 92 19
info@sustainablecities.eu

Ważne nagrody dla miast zrównoważonych
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}