IT, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, TRANSPORT

Transformative Action Award

nagrody dla miast zrównoważonych
W ramach konkursu można zgłaszać realizowane bądź już zakończone projekty pozytywnych, innowacyjnych i zrównoważonych zmian wprowadzonych w celu przekształcenia swoich miejscowości w odpowiedzialne społecznie i ekologicznie – tzw. zrównoważone miasta (smart cities) zgodne z zasadami tzw. Deklaracji Baskijskiej.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
NAGRODA PIENIĘŻNA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Samorządy lokalne i regionalne oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego realizujące działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
W ramach konkursu można zgłaszać realizowane bądź już zakończone projekty pozytywnych, innowacyjnych i zrównoważonych zmian wprowadzonych w celu przekształcenia swoich miejscowości w odpowiedzialne społecznie i ekologicznie – tzw. zrównoważone miasta (smart cities) zgodne z zasadami tzw. Deklaracji Baskijskiej.
Projekty, można zgłaszać w odniesieniu do trzech kategorii:
– zmiany społeczno-kulturalne,
– zmiany społeczno-ekonomiczne,
– zmiany technologiczne.
Opis:  
Organizatorami konkursu są: organizacja ICLEI – Samorządy Lokalne na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, Kraj Basków i miasto Aalborg (Dania). Konkurs jest organizowany przy wsparciu Europejskiego Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Miasta zrównoważone w rozumieniu zasad konkursu to takie, które uwzględniają w podejmowaniu decyzji obecny i przyszły rozwój, w tym:
– dobrobyt obecnych i przyszłych mieszkańców,
– dbałość i troskę o zasoby, zasoby naturalne i oddziaływanie na środowisko naturalne,
– szacunek dla społeczności lokalnej,
– kulturę i styl życia społeczności oraz dziedzictwo kulturowe.
Laureaci konkursu uzyskują m.in.:
– nagrodę w wysokości 10.000 euro na uruchomienie działań transformacyjnych w mieście, regionie lub gminie;
– bezpłatny udział i możliwość prezentacji na kolejnej europejskiej konferencji na temat zrównoważonych miast, która odbędzie się w Mannheim (Niemcy) w 2020 roku.
Termin składania wniosków:
31 lipca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.sustainablecities.eu/transformative-action-award/
Kontakt:  
ICLEI – Local Governments for Sustainability
European Secretariat
Leopoldring 3
79098 Freiburg , Germany
T: +49 (0) 761 – 368 92 0
F: +49 (0) 761 – 368 92 19
info@sustainablecities.eu

Ważne nagrody dla miast zrównoważonych
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda