NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT

Program wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem JST

26.000.000 zł.
dotacje dla ogólnopolskich związków i stowarzyszeń sportowych
Program wspiera zadania polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w piłce ręcznej, piłce siatkowej, koszykówce, lekkiej atletyce, kolarstwie oraz hokeju na lodzie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 26.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 95%, min. 50.000 zł – maks. 10.000.000 zł.
Wkład własny: min. 5%.
Czas trwania projektu: 1.01 – 31.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Polskie związki sportowe.
2. Stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie.
3. Państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadania polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w piłce ręcznej, piłce siatkowej, koszykówce, lekkiej atletyce, kolarstwie, hokeju na lodzie i tenisie stołowym.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cele:
a) zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej, gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole ponadpodstawowej w sportach, o których mowa poniżej;
b) zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym;
c) kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków;
d) w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;
e) upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk.
Szkoleniem mogą być objęci uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej; gimnazjum; szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, którzy posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu.
Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich przyznanego dofinansowania.
Termin składania wniosków:
30 czerwca 2019
30 listopada 2019 (wnioski o dodatkowe środki)
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2451,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-w-roku-2019.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Wyczynowego
dsw@msit.gov.pl

 


Ważne dotacje dla ogólnopolskich związków i stowarzyszeń sportowych
Wysokość wsparcia maks. 95%, min. 50.000 zł – maks. 10.000.000 zł.
Budżet programu 26.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja