NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, SPORT

Program wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem JST

26.000.000 zł.
dotacje dla ogólnopolskich związków i stowarzyszeń sportowych
Program wspiera zadania polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w piłce ręcznej, piłce siatkowej, koszykówce, lekkiej atletyce, kolarstwie oraz hokeju na lodzie. Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. polskie związki sportowe oraz stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 26.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 95%, min. 50.000 zł – maks. 10.000.000 zł.
Wkład własny: min. 5%.
Czas trwania projektu: 1.01 – 31.12.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK (+ wersja papierowa)
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Polskie związki sportowe.
2. Stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym działające w zakresie kultury fizycznej ukierunkowane na szkolenie młodzieży w danym sporcie.
3. Państwowe instytuty badawcze posiadające zasoby i możliwości kadrowe, organizacyjne oraz infrastrukturalne do stworzenia kompleksowych rozwiązań służących rozwojowi poszczególnych sportów.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Zadania polegające na szkoleniu młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w piłce ręcznej, piłce siatkowej, koszykówce, lekkiej atletyce, kolarstwie, hokeju na lodzie i tenisie stołowym.
Opis:  
Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Cele:
a) zapewnienie optymalnych warunków szkolenia oraz możliwości podnoszenia poziomu sportowego poprzez doskonalenie umiejętności sportowych młodzieży uczącej się w szkole podstawowej, gimnazjum, w szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole ponadpodstawowej w sportach, o których mowa poniżej;
b) zabezpieczenie młodzieży objętej Programem w niezbędny sprzęt sportowy i specjalistyczny, nieodzowny do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym;
c) kontynuacja wsparcia organizacyjno-szkoleniowego dla Ośrodków;
d) w sportach zespołowych – wyłonienie reprezentacji wojewódzkich do uczestnictwa w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży;
e) upowszechnianie systemu szkolenia wykorzystywanego w ramach Programu wśród najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk.
Szkoleniem mogą być objęci uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej; gimnazjum; szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, którzy posiadają aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu.
Wysokość kosztów pośrednich nie może przekroczyć 10% kosztów bezpośrednich przyznanego dofinansowania.
Termin składania wniosków:
30 listopada 2019 (wnioski o dodatkowe środki)
Przewidywany termin składania wniosków:
30 czerwca 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2018/2451,Program-dofinansowania-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycznej-w-roku-2019.html
Kontakt:  
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Sportu Wyczynowego
dsw@msit.gov.pl

 


Ważne dotacje dla ogólnopolskich związków i stowarzyszeń sportowych
Wysokość wsparcia maks. 95%, min. 50.000 zł – maks. 10.000.000 zł.
Budżet programu 26.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Klub sportowy
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}