IT, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

Nagroda Sektor 3.0

40.000 zł.
nagrody dla organizacji pozarządowych wykorzystujących IT
W ramach konkursu przyznawana jest nagroda dla organizacji pozarządowej mającej szczególne osiągnięcia w wykorzystaniu nowych technologii. Wniosek ocenia się m.in. według takich kryteriów jak: skala i efekty podejmowanych działań służących rozpowszechnianiu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze oraz doświadczenie i osiągnięcia z zakresu tworzenia, rozwijania, adaptowania lub badania rozwiązań ICT w środowisku organizacji pozarządowych.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA PIENIĘŻNA
Budżet programu: 40.000 zł.
Wysokość wsparcia: 40.000 zł.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacje pozarządowe, które na co dzień w swoich działaniach wykorzystują narzędzia z obszaru ICT do realizowania społecznie użytecznych celów.
Opis:  
Organizatorami programu są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI).
W ramach konkursu przyznawana jest nagroda dla organizacji pozarządowej mającej szczególne osiągnięcia w wykorzystaniu nowych technologii.
Nagroda jest przyznawana w trakcie Festiwalu Sektor 3.0.
Kryteria wyboru to:
– skala i efekty podejmowanych działań służących rozpowszechnianiu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w trzecim sektorze;
– doświadczenie i osiągnięcia z zakresu tworzenia, rozwijania, adaptowania lub badania rozwiązań ICT w środowisku organizacji pozarządowych;
– praktyczne korzyści dla organizacji pozarządowych jakie przyniosła dotychczasowa działalność organizacji w obszarze ICT;
– innowacyjne i praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w bieżących działaniach organizacji i realizacji jej celów statutowych.
Termin składania wniosków:
29 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://sektor3-0.pl
Kontakt:  
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa
tel.: (22) 123 90 20
Dawid Szarański
tel. 530-69-11-99

Ważne nagrody dla organizacji pozarządowych wykorzystujących IT
Wysokość wsparcia 40.000 zł.
Budżet programu 40.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • nagroda