EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

1.600.000 zł.
POLSKO-UKRAIŃSKIE POBYTY W POLSCE
Program finansuje pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież poznaje kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą. Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.600.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 50.000 zł, do 90% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Wkład własny: min. 10% (0% w uzasadnionych przypadkach).
Czas trwania projektu: 1.07 – 29.10.2021. 
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież w wieku od 12 do 18 lat poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.
Projekty są planowane razem przez polskiego organizatora i ukraińskiego partnera. Określają oni tematykę zadania zgodną z zainteresowaniami polskich i ukraińskich uczestników.
W grupie ukraińskiej preferowany jest udział młodzieży ze wschodniej i centralnej Ukrainy.

Preferowane są zadania o charakterze artystycznym: muzyczne, teatralne, z zakresu sztuk wizualnych, tańca, filmu, fotografii realizowane poprzez wspólne warsztaty, działania grup teatralnych, orkiestr, chórów i zespołów muzycznych.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest włączenie do programu następujących obowiązkowych komponentów:
1. „Historia lokalna”. Młodzież przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości.
2. „Kultura regionu”. Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie kraju.
3. „Poznajemy język sąsiada”. Młodzi ludzie poznają podstawy języka sąsiada.
Realizacja zadań i zawartych w nich komponentów obowiązkowych musi uwzględniać aktywny udział młodzieży uczestniczącej w zadaniu.
Opis:  
Instytucją Zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.
Cel: wspieranie inicjatyw, dzięki którym młodzi ludzie z obu krajów mogą nawiązać znajomości, poznać i zrozumieć podobieństwa i różnice kultur, w których funkcjonują.
Program ma budować postawy otwartości, szacunku i poczucia wspólnoty historycznej i kulturowej Polski i Ukrainy zarówno w aspekcie historii dalszej, jak i dziejów najnowszych. Stanowią one, bowiem płaszczyznę, na której warto pokonywać wzajemne uprzedzenia i budować porozumienie i poczucie europejskiej wspólnoty.

Maksymalna wysokość dofinansowania w jednej edycji programu dla jednego wnioskodawcy – maks. 50.000 zł (finansowanie nie więcej niż 2 zadań).
Termin składania wniosków:
17 maja 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
Iwona Grodzka
T: 22 209 80 99
igrodzka@nck.pl

Ważne POLSKO-UKRAIŃSKIE POBYTY W POLSCE
Wysokość wsparcia maks. 50.000 zł, do 90% (100% w uzasadnionych przypadkach).
Budżet programu 1.600.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}