ENERGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA

SOWA – oświetlenie zewnętrzne

50.000.000 zł.
pożyczki na modernizację oświetlenia
Program oferuje preferencyjne pożyczki przeznaczone na kompleksową modernizację oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej oraz montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych. Wnioski o pożyczkę mogą składać jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz spółki z większościowym udziałem JST, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Rodzaj wsparcia: POŻYCZKA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 50.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: do 30.09.2022.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Jednostki samorządu terytorialnego oraz spółki z większościowym udziałem JST, posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia zewnętrznego, w tym ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Kompleksowa modernizacja oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej, w szczególności:
– demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
– montaż nowych opraw oświetleniowych,
– wymiana przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń,
– wymiana wysięgników,
– wymiana zapłonników,
– wymiana wyeksploatowanych słupów kablowych,
– modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem,
– montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,
– montaż inteligentnego sterowania oświetleniem.
2. Montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych istniejących ciągów oświetleniowych jeżeli jest to niezbędne do spełnienia obowiązujących przepisów (m.in. normy PN EN 13201).
Opis:  
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz uzyskanie oszczędności energii elektrycznej poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia zewnętrznego.
Zakres modernizacji oświetlenia wskazany we wniosku o dofinansowanie musi wynikać z przeprowadzonego audytu oświetlenia.
Przedsięwzięcie może obejmować dodatkowo zakres prac bezpośrednio związanych z realizowaną inwestycją (wymiana/przesunięcie słupów, prace odtworzeniowe) pod warunkiem opisu i uzasadnienia we wniosku.
Dofinansowanie odbywa się w formie pożyczki w wysokości do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z możliwością umorzenia na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.
Termin składania wniosków:
19 sierpnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/owietleniezewntrzne/ii-nabor-2019/
Kontakt:  
Zuzanna Zrałek
zuzanna.Zralek@nfosigw.gov.pl
Zespół Zielonych Inwestycji
T: 22 45 90 621

Ważne pożyczki na modernizację oświetlenia
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 50.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka