25,2 C
Warszawa
niedziela, 26 czerwca, 2022

Edukacja globalna

Program ma na celu wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej”. Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
1.751.482 zł.
Wysokość wsparcia:
100%.
Minimalna wnioskowana kwota dotacji dla każdego z modułów oferty wynosi:
– Zadanie I = 550.000 zł (zostanie wyłoniona jedna oferta);
– Zadanie II =100.000 zł (zostanie wyłoniona jedna oferta);
– Zadanie III = 80.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
19.05 – 31.12.2022.
W przypadku II i III modułu ofert modułowych zadania należy zrealizować w następujących terminach:
– 01.01 – 31.12.2023 (II moduł oferty);
– 01.01 – 31.12.2024 (III moduł oferty).
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
2. Instytucje kościelne.
3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4. Spółdzielnie socjalne.
5. Kluby sportowe.
6. Szkoły wyższe.
7. Izby gospodarcze i izby rolnicze.
8. Instytuty badawcze.
9. Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne.
10. Jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?
1. Przeprowadzenie procedury regrantingu na inicjatywy z zakresu edukacji globalnej skierowane do szerokiej publiczności, realizowane przez organizacje pozarządowe w miejscowościach mniejszych niż 300 tys. mieszkańców (Zadanie I).
2. Festiwal filmów o tematyce rozwojowej w internecie lub w przestrzeni publicznej z uwzględnieniem aktualnych restrykcji spowodowanych stanem pandemii COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem pokazów filmowych poza Warszawą. (Zadanie II).
3. Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia przyszłych nauczycieli (Zadanie III).
Opis:
Organizatorem programu jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Cel: wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej”.
Dla potrzeb niniejszego konkursu przez „edukację globalną” rozumie się działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa i nawiązujące do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie stanowiące część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych.
Projekt może być realizowany w partnerstwie z innym podmiotem lub podmiotami działającymi w formalnej lub nieformalnej sieci, których zaangażowanie jest merytorycznie uzasadnione i może stanowić dodatkową wartość dla efektów projektu.
Koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej kwoty dotacji.
Termin składania wniosków: 
6 lipca 2022
Źródło / Więcej informacji:
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:
email:

Temat: GRANTY NA EDUKACJĘ GLOBALNĄ
Wysokość wsparcia: 100%. Minimalna wnioskowana kwota dotacji dla każdego z modułów oferty wynosi: - Zadanie I = 550.000 zł (zostanie wyłoniona jedna oferta); - Zadanie II =100.000 zł (zostanie wyłoniona jedna oferta); - Zadanie III = 80.000 zł.
Budżet programu: 1.751.482 zł.
Wnioskowanie przez internet:
 • Tak
Partner zagraniczny:
 • Nie
Finansowanie:
 • zaliczka
Wnioskodawca:
 • Gmina
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
Rodzaj wsparcia:
 • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

34,376FanówLubię
600ObserwującychObserwuj

Najnowsze