KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE

Dofinansowanie działań związanych z zachowaniem i utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich i ich wkładzie w światową kulturę

75.000 zł.
PAMIĘĆ O LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCIACH ŻYDOWSKICH
W ramach programu można uzyskać dofinansowanie projektów mających na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich, a w szczególności dotyczących tłumaczeń i publikacji ksiąg pamięci oraz upamiętniania miejsc żydowskiej martyrologii. Wnioski o dotacje mogą składać osoby prawne prowadzące działalność związaną z tematyką konkursu – np. organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 75.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: maks. do 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Osoby prawne prowadzące działalność związaną z tematyką konkursu – np. organizacje pozarządowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty mające na celu upamiętnienie lokalnych społeczności żydowskich angażujące mieszkańców, w szczególności:
– tłumaczenia i publikacje ksiąg pamięci,
– upamiętnianie miejsc żydowskiej martyrologii.
W ramach konkursu można uzyskać również dofinansowanie projektów innych niż preferowane – tzn.: prac konserwatorskich, konferencji naukowych, projektów badawczych oraz imprez popularyzujących lub promujących tolerancję.
Opis:  
Organizatorem programu jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.
Przy ocenie wniosku o grant Komisja bierze pod uwagę:
– przy publikacjach: spis treści i krótki opis, budżet, termin wykonania, uczestnicy;
– przy upamiętnieniach: określenie treści, symboliki i wykonawcy, budżet.
Termin składania wniosków:
16 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://szih.org.pl/aktualne-konkursy/
Kontakt:  
http://www.szih.org.pl/pl/Kontakt.html

 


Ważne PAMIĘĆ O LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCIACH ŻYDOWSKICH
Budżet programu 75.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}