FIRMY, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, OCHRONA PRZYRODY, OCHRONA ŚRODOWISKA, PLANOWANIE PRZESTRZENNE, POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, SPORT, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Herosi Innowacyjności

1.000.000 zł.
dofinansowanie projektów lokalnych
Celem konkursu jest wsparcie pomysłów przedsiębiorców na innowacje w ich sklepach oraz wokół nich. Dofinansowanie można uzyskać na realizację lokalnych działań dotyczących innowacyjnych rozwiązań proekologicznych, prospołecznych oraz technologicznych. Wybór projektów następuje na podstawie głosowania internetowego oraz decyzji jury.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA  
Finansowanie: ZALICZKA  
Budżet programu: 1.000.000 zł.  
Wysokość wsparcia: Przedziały budżetowe:
– do 15.000 PLN,
– 15.001 PLN – 50.000 PLN,
– 50.001 PLN – 100.000 PLN.
100%.
 
Wkład własny: 0%  
Czas trwania projektu: do 30.04 roku następującego po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.  
Partner zagraniczny: NIE  
Składanie wniosków przez internet: TAK  
Kto może złożyć wniosek ?  
Przedsiębiorcy – właściciele lub współwłaściciele małoformatowych sklepów detalicznych (sklepy niezależne oraz sklepy w sieciach franczyzowych należących do Grupy Eurocash w tym w szczególności: ABC, Delikatesy Centrum, EuroSklep, Gama, Groszek, Lewiatan Kujawy, Lewiatan Opole, Lewiatan Orbita, Lewiatan Podkarpacie, Lewiatan Podlasie, Lewiatan Północ, Lewiatan Śląsk, Lewiatan Wielkopolska, Lewiatan Zachód, Koliber oraz podmioty prowadzące ABC na kołach), którzy w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków przynajmniej raz dokonali zakupów na kwotę 1.000 zł netto w jednej z jednostek biznesowych Eurocash S.A.  
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja pomysłów przedsiębiorców na innowacje w ich sklepach i wokół nich.
Innowacje mogą być zgłaszane w ramach poniższych kategorii tematycznych:
1. Jestem innowacyjny, bo zmieniam świat lokalnie  – pomysły związane z lokalnymi aktywnościami, rozwiązaniami proekologicznymi, prospołecznymi.
2. Jestem innowacyjny, bo inwestuję w technologię  – pomysły technologiczne.
3. Jestem innowacyjny, bo stawiam na praktyczne rozwiązania – pomysły obejmujące podstawowe rozwiązania dla sklepu.
 
Opis:  
Organizatorami programu są: Eurocash S.A., Eurocash Franczyza sp. z o.o., Ambra sp. z o.o., Abc na kołach sp. z o.o., Lewiatan Holding S.A., Euro Sklep S.A., Partnerski Serwis Detaliczny S.A. oraz Groszek sp. z o.o.
Jeden podmiot może złożyć maksymalnie 1 wniosek w konkursie.
Koszty administracji i zarządzania mogą stanowić maks. 15% kwoty dotacji.
Planowane jest sfinansowanie:
– 1 nagrody do 100.000 zł,
– 3 nagród do 50.000 zł,
– 50 nagród do 15.000 zł.
Konkurs odbywa się w 3 etapach:
– nabór i weryfikacja formalna wniosków,
– ogólnopolskie głosowanie internetowe,
– ocena projektów przez jury,
– ogłoszenie wyników i realizacja projektów.
 
Termin składania wniosków:  
24 lipca 2019  
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl  
Kontakt:  
https://www.herosiprzedsiebiorczosci.pl/#
info@herosiprzedsiebiorczosci.pl
 

 


Ważne dofinansowanie projektów lokalnych
Wysokość wsparcia Przedziały budżetowe: - do 15 000 PLN, - 15 001 PLN - 50 000 PLN, - 50 001 PLN - 100 000 PLN.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}