EDUKACJA I MŁODZIEŻ, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH

Fundusz Stypendialny Talenty

STYPENDIA DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW
Ze wsparcia funduszu mogą skorzystać wybitnie uzdolnieni  uczniowie i studenci, znajdujący się w trudnej sytuacji rodzinnej lub materialnej. Pomoc materialna może być udzielana na stypendia naukowe, stypendia socjalne (z przeznaczeniem na opłatę akademika, mieszkania, posiłków i innych kosztów związanych z procesem kształcenia) oraz zakup materiałów (np. zakup instrumentów, zakup pomocy i przyborów plastycznych, książek i czasopism).

Rodzaj wsparcia: STYPENDIUM
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: 400 – 1.500 zł / miesięcznie, 100%.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może złożyć wniosek ?  
Wybitnie uzdolnieni  uczniowie i studenci,  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
1. Stypendia finansowe przeznaczone na sfinansowanie:
– kursów i innych form edukacji pozaszkolnej,
– studiów na uczelniach poza granicami kraju,
– obozów połączonych z edukacją w tym obozów językowych,
– szkoleń specjalistycznych,
– projektów krajowych i zagranicznych o charakterze edukacyjnym (w tym praktyk,
staży, konsultacji, warsztatów, przesłuchań itp.),
– udziału w wystawach, konkursach itp.,
– opłat za akademik, mieszkanie, posiłki i innych kosztów związanych z procesem
kształcenia.
2. Zakup instrumentów,
3. Zakup pomocy i przyborów plastycznych itp.,
4. Zakup książek i czasopism,
5. Zakup pomocy dydaktycznych.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Pro Akademika.
Co roku stypendia otrzymuje ok. 50 osób z całej Polski, najczęściej z małych miast i wsi.
Przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu pomocy z Funduszu Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria:
a) wyniki w nauce,
b) inne szczególne osiągnięcia,
c) sytuację materialną i życiową kandydata,
d) aktywność społeczną kandydata i złożoną we wniosku propozycję pracy społecznej,
e) podane przez kandydata uzasadnienie ubiegania się o stypendium Funduszu.
Termin składania wniosków:
1 lipca – 7 sierpnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.fundusz-talenty.pl/
Kontakt:  
http://www.fundusz-talenty.pl/#kontakt

Ważne STYPENDIA DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW
Wysokość wsparcia 400 – 1.500 zł / miesięcznie, 100%.
Wnioskowanie przez internet
  • Nie
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
Rodzaj wsparcia
  • stypendium

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}