16,1 C
Warszawa
wtorek, 17 maja, 2022

EtnoPolska

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, obejmujące działania na rzecz trwałości tradycji, w tym twórcze ich wykorzystanie.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 10.000.000 zł (2022).
Wysokość wsparcia: maks. 95% (w uzasadnionych przypadkach 100%), od 10.000 zł do 150.000 zł.
Wkład własny: min. 5% (konieczny wkład finansowy).
Czas trwania projektu: 01.03 – 17.10.2023.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).
3. Koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR).
4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
5. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Realizacja inicjatyw dotyczących edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego – szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50.000 mieszkańców:
1. Działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line.
2. Inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy, również on-line.
3.Organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line.
4. Renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.
Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji, inspirować się nią, jak również ukazywać ją we współczesnych kontekstach.
Opis:  
Instytucją zarządzającą programem jest Narodowe Centrum Kultury.
Cel: tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, obejmujące działania na rzecz trwałości tradycji, w tym twórcze ich wykorzystanie.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć jeden wniosek w programie.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
16 stycznia 2023
Źródło / Więcej informacji:  
Ogłoszenie o naborze wniosków
Kontakt:  
Narodowe Centrum Kultury
Dział Programów Dotacyjnych (EtnoPolska)
Dorota Paździora
T: +48 22 350 95 74
(dni robocze, godz.:10:00-14:00)
email:

Ważne POPULARYZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Wysokość wsparcia maks. 95% (w uzasadnionych przypadkach 100%), od 10.000 zł do 150.000 zł.
Budżet programu 10.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Kościół
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja
Poprzedni artykułFundusz Naturalnej Energii
Następny artykułGranty na Eurogranty

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

30,489FanówLubię
576ObserwującychObserwuj

Najnowsze