26,4 C
Warszawa
wtorek, 6 czerwca, 2023

Generacja 6.0

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet naboru wniosków:
600.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, do 20.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
4-6 miesięcy (min. 120 dni), 2.01-30.06.2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia rejestrowe.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Jednostki samorządu terytorialnego (gmina, miasto, powiat).
6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty spełniające łącznie następujące kryteria:
1. Są przeznaczone dla osób w wieku 60+ i realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.
2. Przewidują działania działania o charakterze społecznym, technologicznym lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia na tematy cyberbezpieczeństwa, rozwój kompetencji cyfrowych, kursy finansowe, kursy językowe, warsztaty tematyczne (np. krawieckie), grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.
3. Obowiązkowym elementem projektów jest wydarzenie kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu (np. wystawienie sztuki).
4. Okres realizacji projektu: 4-6 miesięcy (min. 120 dni), 2.01-30.06.2024. W harmonogramie projektu okres min. 120 dni powinien być przeznaczony wyłącznie na warsztaty, zajęcia itp.
Projekt powinien być realizowany cyklicznie (nie chodzi o jednorazowe działanie).
Informacje dodatkowe:
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego (Fundacja BGK).
Cele:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym, mających na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w różnych dziedzinach życia u osób w wieku 60+.
2. Poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię dla osób 60+.
3. Rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 60+.
Koszty kwalifikowalne:
1. Przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym.
2. Zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych.
3. Organizacja wydarzeń kulturalnych (maks. 6.000 zł brutto).
4. Usługa księgowa związana z realizacją projektu (maks. 500 zł brutto).
5. Koordynacja projektu (maks. 1.000 zł brutto).
6. Ewentualne porady specjalistyczne.
Do wsparcia nie kwalifikują się:
– inwestycje,
– remonty,
– bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media),
– organizacja jednorazowych warsztatów/zajęć/kursów,
– nagrody pieniężne.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden projekt w ramach naboru.
Dofinansowanie w ramach naboru otrzymuje 30 najlepszych projektów.
Termin składania wniosków: 
14 lipca 2023
Źródło / Więcej informacji:
Informacja o programie na stronie Fundacji BGK
Kontakt:
Joanna Miszkurka
Koordynator projektu
email:

Temat: GRANTY NA PROJEKTY DLA OSÓB W WIEKU 60+
Wysokość wsparcia: 100%, do 20.000 zł.
Budżet naboru wniosków: 600.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

38,106PolubieńLubię
689ObserwującychDołącz do nas

Najnowsze

INNE PROGRAMY