EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, IT, KULTURA, LOKALNE I REGIONALNE INICJATYWY KULTURALNE, NIEINWESTYCYJNE PROGRAMY WSPARCIA PROJEKTÓW SPORTOWYCH, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, SENIORZY, SPORT, ZASOBY LUDZKIE

Generacja 5.0

300.000 zł.
dotacje na projekty dla osób w wieku 50+
Program przewiduje dofinansowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych lub rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem wydarzeń kulturalnych (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją, wystawienie sztuki itp.) przeznaczonych dla osób w wieku 50+. Każdy projekt finansowany ze środków programu musi być realizowany na terenie gminy do 20 tysięcy mieszkańców. Wnioski o dotacje mogą składać fundacje, stowarzyszenia, gminy, biblioteki publiczne, oraz domy kultury.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 300.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, do 15.000 zł.
Wkład własny: 0%
Czas trwania projektu: 8.08 – 31.10.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Gminy.
4. Biblioteki publiczne.
5. Domy kultury.
realizujące projekt na terenie gminy do 20.000 mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty spełniające łącznie następujące warunki:
– są przeznaczone dla osób w wieku 50+,
– są realizowane na terenie gmin do 20.000 mieszkańców;
– przewidują działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia na temat finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, kursy doskonalenia zawodowego, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.;
– przewidują dodatkowe, wyjazdowe wydarzenia kulturalne (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych beneficjentów (np. wystawienie sztuki);
– są realizowane cyklicznie przez okres od 2 do 3 miesięcy.
Projekt musi być realizowany na terenie gminy do 20.000 mieszkańców.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cele:
1) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie wiedzy i kompetencji u osób w wieku 50+ oraz pobudzenie ich do aktywności zawodowej;
2) poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej: poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię dla osób 50+;
3) rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 50+.
Grupa docelowa projektów: osoby w wieku powyżej 50. roku życia, mieszkające w gminach do 20 tys. mieszkańców.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden projekt w ramach naboru.
Dofinansowanie w ramach naboru otrzymuje 20 najlepszych projektów.
Koszty kwalifikowalne:
– przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym;
– zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych;
– organizacja wydarzeń kulturalnych kosztujących maks. 4.500 zł brutto;
– usługa księgowa o wartości maks. 600 zł brutto;
– koordynacja projektu (maks. 500 złotych brutto);
– ewentualne porady specjalistyczne.
Do wsparcia nie kwalifikują się:
– inwestycje;
– remonty;
– bieżącą działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media);
– organizacja jednorazowych warsztatów/zajęć/kursów.
Termin składania wniosków:
28 kwietnia 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacja.bgk.pl/ruszyla-kolejna-edycja-generacji-5-0/
https://www.fundacja.bgk.pl/program/generacja-5-0/
Kontakt:  
Joanna Miszkurka – Koordynator projektu
T: +48 667 017 718
joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl

Ważne dotacje na projekty dla osób w wieku 50+
Wysokość wsparcia 100%, do 15.000 zł.
Budżet programu 300.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja