26,7 C
Warszawa
sobota, 13 sierpnia, 2022

Generacja 6.0

Celem konkursu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym skierowanych do osób w wieku 60+. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.
Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
450.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%, do 15.000 zł.
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
4-6 miesięcy (min. 120 dni), 2.01-30.06.2023.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK
Kto może złożyć wniosek ?
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Biblioteki publiczne.
4. Domy kultury.
5. Gminy (jednostki samorządu terytorialnego).
6. Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Projekty spełniające następujące kryteria:
1. Są przeznaczone dla osób w wieku 60+ i realizowane na terenie gmin do 25.000 mieszkańców.
2. Przewidują działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.;
3. Dodatkowo obejmują wydarzenia kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją, itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu (np. wystawienie sztuki).
Projekt powinien być realizowany cyklicznie (nie chodzi o jednorazowe działanie).
Opis:
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Cele:
1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu poprzez realizację inicjatyw w obszarze społecznym i technologicznym, mających na celu poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności u osób w wieku 60+.
2.Poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię dla osób 60+.
3. Rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 60+.
Grupa docelowa projektów: osoby w wieku powyżej 60. roku życia mieszkające w gminach do 25.000 mieszkańców.
Koszty kwalifikowalne:
1. Przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym, skierowanych do beneficjentów Projektu.
2. Zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych, potrzebnych do zrealizowania Projektu.
3. Organizacja wydarzeń kulturalnych (maks. 4.500 zł brutto).
4. Usługa księgowa związana z realizacją projektu (maks. 500 zł brutto).
5. Koordynacja Projektu (maks. 500 zł brutto).
6. Ewentualne porady specjalistyczne.
Do wsparcia nie kwalifikują się:
– inwestycje;
– remonty;
– bieżąca działalność grantobiorcy (np.: opłaty za media);
– organizacja jednorazowych warsztatów/zajęć/kursów.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden projekt w ramach naboru.
Dofinansowanie w ramach naboru otrzymuje 30 najlepszych projektów.
Termin składania wniosków: 
26 sierpnia 2022
Źródło / Więcej informacji:
Strona internetowa konkursu
Kontakt:
Joanna Miszkurka
Koordynator projektu
T: +48 667 017 718
email:

Temat: GRANTY NA PROJEKTY DLA OSÓB W WIEKU 60+
Wysokość wsparcia: 100%, do 15.000 zł.
Budżet programu: 450.000 zł.
Wnioskowanie przez internet:
  • Tak
Partner zagraniczny:
  • Nie
Finansowanie:
  • zaliczka
Wnioskodawca:
  • Gmina
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
  • Koło gospodyń wiejskich
Rodzaj wsparcia:
  • dotacja

INNE PROGRAMY

SOCIAL MEDIA

34,376FanówLubię
600ObserwującychObserwuj

Najnowsze