EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, SENIORZY, ZASOBY LUDZKIE

Generacja 5.0

750.000 zł.
dotacje na projekty dla osób w wieku 50+
Program przewiduje wsparcie dla projektów przeznaczonych dla osób w wieku 50+ (również tych, które są realizowane przy współpracy z dziećmi i młodzieżą w wieku od 6 do 18 lat). Każdy projekt finansowany ze środków programu musi być realizowany na terenie gminy do 20 tysięcy mieszkańców. Wnioski o dotacje mogą składać fundacje, stowarzyszenia, gminy, biblioteki publiczne, oraz domy kultury.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 750.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, do 15.000 zł.
Wkład własny: 0%
Czas trwania projektu: 1.01 – 30.06 roku następującego po roku, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Fundacje.
2. Stowarzyszenia.
3. Gminy.
4. Biblioteki publiczne.
5. Domy kultury.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Ścieżka I:
– Projekty przeznaczone dla osób w wieku 50+ przy współpracy z dziećmi i młodzieżą w wieku od 6 do 18 lat;
– warsztaty oparte na wymianie wzajemnych doświadczeń i wiedzy;
– warsztaty cykliczne trwające od 3 do 6 miesięcy.
Ścieżka II:
– projekty przeznaczone dla osób w wieku 50 +;
– projekty przewidujące działania o charakterze: wydarzeń kulturalnych i warsztatów edukacyjnych;
– warsztaty edukacyjne trwające od 3 do 6 miesięcy.
Projekt musi być realizowany na terenie gminy do 20 tysięcy mieszkańców.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego.
Jeden wnioskodawca może złożyć jeden projekt w ramach naboru.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
22 września 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/start-generacji-5-0
Kontakt:  
https://www.fundacja.bgk.pl/kontakt

Ważne dotacje na projekty dla osób w wieku 50+
Wysokość wsparcia 100%, do 15.000 zł.
Budżet programu 750.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
  • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
  • dotacja