EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

Małe Miasto

1.000.000 zł.
dotacje na edukację ekonomiczną dzieci
W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie projektów prowadzących do podniesienia świadomości ekonomicznej dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Wnioski mogą składać fundacje i stowarzyszenia z miast od 25.000 do 100.000 mieszkańców. Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, do 200.000 zł.
Wkład własny: 0%, jednak wnioskodawca zobowiązuje się do pozyskania min. 10 sponsorów.
Czas trwania projektu: min. 5 dni, 20.05 – 30.09.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Fundacje i stowarzyszenia z miast od 25.000 do 100.000 mieszkańców.
Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekt prowadzący do podniesienia świadomości ekonomicznej przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
W ramach projektu zostaje przeprowadzona symulacja dorosłego życia, w którym uczestnicy uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze.
Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia przez 5 dni w warsztatach edukacyjnych u Przedsiębiorców reprezentujących różne branże. Warsztaty zorganizowane są na stanowiskach, które są jednocześnie miejscem nauki praktycznej uczestników.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.
Cele:
– podniesienie poziomu wiedzy na temat obrotu i wartości pieniądza oraz sposobów oszczędzania pieniędzy,
– pogłębianie wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki (praca, wynagrodzenie, podatki).
Cel ma być osiągnięty za pomocą edukacji poprzez zabawę, wykłady oraz zajęcia praktyczne.
Do dofinansowania zostaje wybranych 5 najlepszych projektów.
Minimalna liczba uczestników projektu = 100 osób każdego dnia.
Termin składania wniosków:
31 marca 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacja.bgk.pl/aktualnosci/juz-dzis-rusza-kolejna-edycja-malego-miasta
Kontakt:  
https://www.fundacja.bgk.pl/kontakt

Ważne dotacje na edukację ekonomiczną dzieci
Wysokość wsparcia 100%, do 200.000 zł.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja