EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

Małe Miasto

1.000.000 zł.
GRANTY NA EDUKACJĘ EKONOMICZNĄ DZIECI
W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie projektów prowadzących do podniesienia świadomości ekonomicznej dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Wnioski mogą składać fundacje i stowarzyszenia z małych miast. Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 1.000.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, do 200.000 zł.
Wkład własny: 0%, jednak wnioskodawca zobowiązuje się do pozyskania min. 10 sponsorów.
Czas trwania projektu: min. 5 dni, 1.06 – 30.09.2020.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Fundacje i stowarzyszenia z miast od 25.001 do 100.000 mieszkańców.
Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekt prowadzący do podniesienia świadomości ekonomicznej przeznaczony dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat.
W ramach projektu zostaje przeprowadzona symulacja dorosłego życia, w którym uczestnicy uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze.
Uczestnicy mają możliwość uczestniczenia przez 5 dni w warsztatach edukacyjnych u Przedsiębiorców reprezentujących różne branże.
Warsztaty zorganizowane są na stanowiskach, które są jednocześnie miejscem nauki praktycznej uczestników.
Wnioskodawca jest zobowiązany do pozyskania do współpracy minimum:
– 10 Sponsorów,
– 10 Przedsiębiorców,
– jedną jednostkę samorządu terytorialnego.
Opis:  
Organizatorem konkursu jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego.
Cel: podniesienie poziomu wiedzy na temat obrotu i wartości pieniądza, sposobów oszczędzania pieniędzy, pogłębiania wiedzy na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki (praca, wynagrodzenie, podatki itp.).
Grant może być przeznaczony m.in. na:
– wyposażenie stanowisk pracy,
– opracowanie i produkcja materiałów programowych (np.: identyfikatory, smycze, karty/książeczki uczestnika),
– opracowanie i produkcja materiałów promocyjnych projektu (np. balony, opaski, torby, rollupy, flagi, plakaty, banery, broszury itp.),
– wyposażenie „Sklepu Marzeń”,
– koszt inwestycji z podatków Małomiasteczkowego Urzędu Skarbowego,
– koszty osobowe,
– wyżywienie,
– ubezpieczenie uczestników projektu,
– materiał filmowy z realizacji projektu,
– materiały papiernicze, biurowe itp.
Cel ma być osiągnięty za pomocą edukacji poprzez zabawę, wykłady oraz zajęcia praktyczne.
Do dofinansowania zostaje wybranych 5 najlepszych projektów.
Minimalna liczba uczestników projektu = 100 osób każdego dnia.
Termin składania wniosków:
17 kwietnia 2020
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fundacja.bgk.pl/male-miasto-iii-edycja-czas-start/
https://www.fundacja.bgk.pl/program/male-miasto/
Kontakt:  
Joanna Miszkurka
T: +48 667 017 718
joanna.miszkurka@fundacjabgk.pl

Ważne GRANTY NA EDUKACJĘ EKONOMICZNĄ DZIECI
Wysokość wsparcia 100%, do 200.000 zł.
Budżet programu 1.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}