EDUKACJA I MŁODZIEŻ, INICJATYWY MŁODZIEŻOWE, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Konkurs Ekologiczny Równać Szanse

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Wysokość wsparcia: maks. 8.000 zł., do 100%.
Wkład własny: nie jest wymagany, ale preferowane są projekty posiadające wkład własny.
Czas trwania projektu: maks. 5 miesięcy, od 1.11.2018 do 31.03.2019.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacje pozarządowe.
2. Miejskie i gminne domy kultury.
3. Powiatowe, miejskie i gminne biblioteki z miejscowości do 20 000 mieszkańców.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Projekty:
– zachęcające młodych ludzi do poznania i angażowania w działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
– promujące ekologię, prowadzenie kampanii na rzecz ochrony środowiska naturalnego, zwierząt, roślin, a także współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami aktywnymi w obszarze ochrony przyrody i zwierząt.
Projekty mogą mieć formę kampanii społecznych, konkursów, gier terenowych, festynów, wystawy, koncertów, spektakli, spotkań publicznych, itp.
Opis:  
Organizatorem programu jest Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Konkurs jest organizowany w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności “Równać Szanse 2018” i sfinansowany z darowizny firmy S.C. Johnson.
Uczestnikami projektów powinna być młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).
Cyklicznymi działaniami powinna zostać objęta grupa co najmniej 12 uczestników.
Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić maks. 70% uczestników projektu.
Dotacji nie przyznaje się na:
– pokrycie bieżących kosztów działania organizacji nie związanych bezpośrednio z realizacją projektu,
– działania mające charakter szkolnych akademii i tym podobnych jednorazowych uroczystości.
Ewentualne wydatki na zakup sprzętu nie mogą przekroczyć 20% dotacji.
Termin składania wniosków:
24 września 2018
Więcej informacji:  
https://rownacszanse.pl/i556
Kontakt:  
T: (22) 826 10 16
rownacszanse@pcyf.org.pl

Wysokość wsparcia maks. 8.000 zł., 100%.