BEZPOŚREDNIE WSPARCIE PRZEDSIĘBIORSTW, ENERGIA, FIRMY, OCHRONA ŚRODOWISKA

Poprawa jakości powietrza – Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

400.000.000 zł.
pożyczki na zmniejszenie zużycia energii w budynkach
Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach. Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy.
Rodzaj wsparcia:POŻYCZKA 
Finansowanie:ZALICZKA 
Budżet programu:400.000.000 zł. 
Wysokość wsparcia:100%. 
Wkład własny:0%. 
Partner zagraniczny:NIE 
Składanie wniosków przez internet:TAK 
Kto może złożyć wniosek ? 
Przedsiębiorcy. 
Na co można uzyskać wsparcie ? 
1. Budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/elektrociepłowni/elektrowni geotermalnej.
2. Modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/elektrociepłownię/elektrownię geotermalną.
3. Budowa lub rekonstrukcja otworu, z zastrzeżeniem, że nie kwalifikuje się budowy otworu badawczego.
 
Opis: 
Organizatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Cel: poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.
 
Termin składania wniosków: 
do 28 grudnia 2018 lub wcześniejszego wyczerpania środków 
Źródło / Więcej informacji: 
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/nabor-12018-czesc-1/ 
Kontakt: 
Monika Żółkowska – Koordynator programu
monika.zolkowska@nfosigw.gov.pl
T: (22) 45 90 430
 


Ważne pożyczki na zmniejszenie zużycia energii w budynkach
Wysokość wsparcia 100%.
Budżet programu 400.000.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • MŚP
  • Duża firma
Rodzaj wsparcia
  • pożyczka