KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Europa Nostra

nagrody w dziedzinie dziedzictwa kulturowego
Najbardziej prestiżowa nagroda w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Została ustanowiona przez Komisję Europejską w 2002 r. Wyróżnienia przyznawane w ramach programu stanowią wyraz uznania dla najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie zachowania europejskiej spuścizny kulturowej, są przyznawane corocznie projektom, które ustanowiły nową jakość w zakresie ujętym w czterech kategoriach: konserwacja, badania, zasługi z tytułu poświęcenia na rzecz dziedzictwa, a także edukacja, szkolenia i zwiększanie świadomości.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Wszyscy zainteresowani.
Nagrodę mogą uzyskać architekci, rzemieślnicy, eksperci, zawodowcy i wolontariusze, instytucje publiczne i organizacje prywatne, a także społeczności lokalne.
Opis:  
Organizatorem programu jest Europa Nostra.
Europa Nostra najbardziej prestiżowej nagrody w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.
Nagrody zostały ustanowione przez Komisję Europejską w 2002 r.
Wyróżnienia przyznawane w ramach programu stanowią wyraz uznania dla najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie zachowania europejskiej spuścizny kulturowej, są przyznawane corocznie projektom, które ustanowiły nową jakość w zakresie ujętym w czterech kategoriach: konserwacja, badania, zasługi z tytułu poświęcenia na rzecz dziedzictwa, a także edukacja, szkolenia i zwiększanie świadomości.
Konkurs jest rozstrzygany w czerwcu roku następującego po roku, w którym ogłoszono konkurs.
Termin składania wniosków:
15 listopada każdego roku realizacji programu
Źródło / Więcej informacji:  
http://kreatywna-europa.eu/nagroda-unii-europejskiej-w-dziedzinie-dziedzictwa-kulturowego-nagrody-europa-nostra-2019-otwarto-nabor-zgloszen/
www.europeanheritageawards.eu/apply/
Kontakt:  
Elena Bianchi, koordynatorka Nagród Dziedzictwa
awards@europanostra.org , eb@europanostra.org
T: 0031 (0) 70 302 40 58

Ważne nagrody w dziedzinie dziedzictwa kulturowego
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda