KULTURA, POZOSTAŁE PROGRAMY KULTURALNE

Europa Nostra

NAGRODY W DZIEDZINIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Najbardziej prestiżowa nagroda w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Została ustanowiona przez Komisję Europejską w 2002 r. Wyróżnienia przyznawane w ramach programu stanowią wyraz uznania dla najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie zachowania europejskiej spuścizny kulturowej, są przyznawane corocznie projektom, które ustanowiły nową jakość w zakresie ujętym w czterech kategoriach: konserwacja, badania, zasługi z tytułu poświęcenia na rzecz dziedzictwa, a także edukacja, szkolenia i zwiększanie świadomości.

Rodzaj wsparcia: NAGRODA HONOROWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Wszyscy zainteresowani.
Nagrodę mogą uzyskać architekci, rzemieślnicy, eksperci, zawodowcy i wolontariusze, instytucje publiczne i organizacje prywatne, a także społeczności lokalne.
Opis:  
Organizatorem programu jest stowarzyszenie Europa Nostra.
Europa Nostra najbardziej prestiżowej nagrody w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.
Nagrody zostały ustanowione przez Komisję Europejską w 2002 r.
Wyróżnienia przyznawane w ramach programu stanowią wyraz uznania dla najwybitniejszych osiągnięć w dziedzinie zachowania europejskiej spuścizny kulturowej, są przyznawane corocznie projektom, które ustanowiły nową jakość w zakresie ujętym w czterech kategoriach:
– konserwacja,
– badania,
– zasługi z tytułu poświęcenia na rzecz dziedzictwa,
– edukacja, szkolenia i zwiększanie świadomości.
Nagrody zostaną przyznane 30 osiągnięciom z dziedziny dziedzictwa kulturowego.
Cztery projekty otrzymają Grand Prix, a jeden z i nich uhonorowany zostanie Nagrodą Publiczności.
Termin składania wniosków:
1 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://www.europeanheritageawards.eu/
https://kreatywna-europa.eu/europa-nostra-awards-2020-ruszyl-nabor-wnioskow/
Kontakt:  
Elena Bianchi, koordynatorka Nagród Dziedzictwa
awards@europanostra.org , eb@europanostra.org
T: 0031 (0) 70 302 40 58

Ważne NAGRODY W DZIEDZINIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Nie
Wnioskodawca
 • Osoba fizyczna
 • Instytucja państwowa
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • ZOZ
 • NGO
 • Izba gospodarcza
 • Kościół
 • Szkoła wyższa
 • Klub sportowy
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Instytut badawczy
 • Szkoła
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • nagroda

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}