EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POMOC SPOŁECZNA, WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH, ZWALCZANIE UBÓSTWA

Dzwonek na obiad

dofinansowanie posiłków w szkolnej stołówce
Program umożliwia sfinansowanie posiłków w szkolnej stołówce dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu na osobę w rodzinie. Kryterium dochodowe wynosi 1.000 zł. Dzieci do udziału w akcji “Dzwonek na obiad” mogą zgłaszać rodzice i opiekunowie prawni, a także dyrekcje szkół, nauczyciele czy pedagodzy szkolni.

Rodzaj wsparcia:DOTACJA
Finansowanie:ZALICZKA
Partner zagraniczny:NIE
Składanie wniosków przez internet:TAK
Kto może złożyć wniosek ? 
Dzieci do udziału w akcji “Dzwonek na obiad” mogą zgłaszać rodzice i opiekunowie prawni, a także dyrekcje szkół, nauczyciele czy pedagodzy szkolni.
Na co można uzyskać wsparcie ? 
Sfinansowanie posiłków w szkolnej stołówce dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji finansowej.
Opis: 
Organizatorem programu jest Fundacja Być Bardziej.
Cele:
– zapewnienie dzieciom możliwości zjedzenia przynajmniej jednego ciepłego posiłku dziennie,
– edukacja rodziców,
– propagowanie zdrowego stylu życia.
Do każdego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu na osobę w rodzinie.
Kryterium dochodowe wynosi 1.000 zł.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
31 października 2019
Źródło / Więcej informacji: 
https://dzwoneknaobiad.pl/
Kontakt: 
https://dzwoneknaobiad.pl/kontakt/


Ważne dofinansowanie posiłków w szkolnej stołówce
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Osoba fizyczna
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja