AKTUALNE TEMATY

Ogłoszono tegoroczny konkurs dotacyjny w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” – działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.
Dotację można uzyskać na organizację:
– zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
– zajęć sportowych dla uczniów, ukierunkowanych na upowszechnianie sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe, narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie),
– zajęć nauki pływania dla uczniów klas I – III szkół podstawowych (program „Umiem Pływać).
Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki samorządu terytorialnego, kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe.
Budżet tegorocznego naboru wniosków wynosi 28.860.000 zł, w tym:
– 5.000.000 zł na zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej;
– 4.610.000 zł na upowszechnianie sportów zimowych;
– 19.250.000 zł na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 2 listopada 2018.
Opisy w naszej bazie programów oraz w kalendarium składania wniosków:
Sport dla wszystkich – Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży (Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne):
https://granty.pl/6453/
https://granty.pl/kalendarz/zajecia-sportowe-dla-uczniow-z-elementami-gimnastyki-korekcyjno-kompensacyjnej/
Sport dla wszystkich – Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży (Upowszechnianie sportów zimowych):
https://granty.pl/6442/
https://granty.pl/kalendarz/upowszechnianie-sportow-zimowych-2/
Sport dla wszystkich – Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży (Umiem pływać):
https://granty.pl/6446/
https://granty.pl/kalendarz/umiem-plywac/

Źródło: msit.gov.pl

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}