EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY WSPARCIA ZASOBÓW LUDZKICH, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI, WYMIANY MIĘDZYNARODOWE, ZASOBY LUDZKIE

Erasmus +: Mobilność osób w dziedzinach związanych z młodzieżą

dotacje na mobilność osób zajmujących się młodzieżą
Program ma na celu rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji osobom, które pracują z młodzieżą oraz wymianę doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki. W ramach programu można uzyskać wsparcie międzynarodowych projektów dotyczących doskonalenia zawodowego osób pracujących z młodzieżą

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Czas trwania projektu: od 2 dni do 2 miesięcy (z wyłączeniem czasu podróży). Projekt może się rozpocząć nie wcześniej niż 4 miesiące po wyznaczonym terminie składania wniosków.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa.
2. Europejska młodzieżowa organizacja pozarządowa.
3. Przedsiębiorstwo społeczne.
4. Organ publiczny na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym.
5. Europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej.
6. Organizacja komercyjna aktywnie działająca w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Doskonalenie zawodowe osób pracujących z młodzieżą poprzez realizację takich działań jak:
– transnarodowe/międzynarodowe seminaria,
– kursy szkoleniowe,
– wydarzenia mające na celu nawiązanie kontaktów, wizyty studyjne itp.;
– praktyczne doświadczenia edukacyjne typu job shadowing / okresy obserwacji za granicą w organizacji prowadzącej działalność na rzecz młodzieży;
– działania i wydarzenia umożliwiające budowanie partnerstwa: spotkania zorganizowane w celu umożliwienia uczestnikom znalezienia partnerów do współpracy międzynarodowej.
Opis:  
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Organizatorem programu w Polsce jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+.
Cele:
– rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji osobom, które pracują z młodzieżą,
– wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami i instytucjami, które zajmują się młodzieżą w czasie wolnym od nauki.
Uczestnicy: pracownicy młodzieżowi – osoby pracujące z młodzieżą, trenerzy, liderzy młodzieżowi, bez limitów wiekowych.
Liczba uczestników: do 50 osób (w tym, w razie potrzeby, osoby prowadzące szkolenia i osoby wspomagające proces kształcenia) w każdym działaniu zaplanowanym w ramach projektu.
Koszty kwalifikowalne:
– koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu);
– koszty organizacyjne (ryczałt na jednego uczestnika, w zależności od kraju);
– koszty działań promujących projekt i jego osiągnięcia;
– koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych oraz koszty specjalne, np. wizy, pozwolenia pobytowe itp. (w obu przypadkach jest to 100% uprawnionych kosztów).
Państwa uczestniczące w programie:
– 28 państw członkowskich UE,
– państwa kandydujące do UE,
– państwa EOG: Norwegia, Liechtenstein, Islandia,
– Serbia.
Sąsiadujące państwa partnerskie:
– Europa Południowo-Wschodnia: Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Kosowo,
– Europa Wschodnia i Kaukaz: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina,
– Kraje Basenu Morza Śródziemnego: Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Libia, Maroko, Palestyna, Syria, Tunezja,
– Szwajcaria.
Termin składania wniosków:
1 października 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://erasmusplus.org.pl/sektory/mlodziez/
Kontakt:  
https://erasmusplus.org.pl/kontakt/mlodziez/

Ważne dotacje na mobilność osób zajmujących się młodzieżą
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Tak
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Instytucja państwowa
  • MŚP
  • Duża firma
  • Gmina, powiat
  • NGO
  • Spółdzielnia socjalna
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}