AKTUALNE TEMATY

Rozstrzygnięcie konkursu dotacyjnego „Moje miejsce na Ziemi”

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” rozstrzygnęła konkurs dotacyjny „Moje miejsce na Ziemi”. Celem konkursu było dofinansowanie inicjatyw budujących kapitał społeczny na lokalnym poziomie.
W ramach konkursu przyznano 293 dotacje na łączną kwotę 2.001.000 zł, w tym:
– 57 grantów o wartości 3.000 zł,
– 116 grantów o wartości 5.000 zł,
– 40 grantów o wartości 7.500 zł,
– 50 grantów o wartości 10.000 zł,
– 30 grantów o wartości 15.000 zł.
Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu mogły składać organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje), uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Projekty wybrane do dofinansowania muszą zostać zrealizowane do 15 czerwca 2019 r.
Opis w naszej bazie programów:
https://granty.pl/14087/
Opis programu w kalendarium składania wniosków:
https://granty.pl/kalendarz/moje-miejsce-na-ziemi/
Szczegółowe informacje na temat wyników konkursu znajdują się na stronie:
http://www.orlendarserca.pl/pl/dlamediow/komunikaty/Strony/Rozstrzygni%c4%99cie-konkursu-%e2%80%9eMoje-miejsce-na-Ziemi%e2%80%9d-.aspx

Źródło: orlendarserca.pl