EDUKACJA I MŁODZIEŻ, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE

Projektanci edukacji

Obraz Juraj Varga z Pixabay
85.000 zł.
KONKURS NA PROJEKT EDUKACYJNY
Zgłaszana praca może opisywać pomysł na projekt edukacyjny, którego realizacja już się rozpoczęła lub taki, który jest dopiero planowany. Laureaci konkursu otrzymają granty w wysokości od 1.000 do 2.000 zł (w zależności od rodzaju nagrody).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 85.000 zł.
Wysokość wsparcia: 100%, 1.000 – 2.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Szkoły podstawowe (klasy 1–3 oraz 4–8) oraz wszystkie typy szkół ponadpodstawowych.
Osobą zgłaszającą pomysł jest nauczyciel – opiekun grupy projektowej.
Szkołę może reprezentować kilka grup projektowych.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Pomysł na projekt edukacyjny.
Praca konkursowa może opisywać pomysł na projekt edukacyjny, którego realizacja już się rozpoczęła lub taki, który jest dopiero planowany.
Do konkursu nie można zgłosić pomysłu na projekt edukacyjny, który został już zrealizowany.
Opis:  
Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest wydawnictwo „NOWA ERA” Sp. z o.o.
Konkurs „Projektanci edukacji” zastąpił konkurs pn. „Projekt z klasą” – popularny konkurs na projekt edukacyjny.
Konkurs składa się z II etapów:
– I etap: zgłaszanie pomysłów przez grupy projektowe. Etap kończy się głosowaniem, obradami jury i przyznaniem grantów.
– II etap: uczestnicy opisują, jak zrealizowali swoje pomysły. Etap kończy się przyznaniem Złotych Grantów.
Kategorie wiekowe konkursu:
– uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych,
– uczniów klas 4-8 szkół podstawowych,
– oraz uczniów szkół ponadpodstawowych (w tym licea, technika, szkoły branżowe i zawodowe).
Kryteria oceny projektu:
1. Kreatywne i ambitne założenia, elementy stanowiące o unikatowości pracy konkursowej.
2. Interesująca i oryginalna tematyka.
3. Korzyści edukacyjne dla ucznia.
4. Precyzyjny opis pomysłu i sposobu jego realizacji.
5. Ciekawy sposób przedstawienia pomysłu (plik graficzny, fotorelacja, prezentacja, krótki film).
Jeden opiekun grupy projektowej może zgłosić dowolną liczbę pomysłów.
Nagrody:
1. Nagroda Kapituły Konkursu: 60 grantów (po 20 w każdej kategorii wiekowej) po 1.000 zł każdy, z przeznaczeniem na realizację zwycięskiej pracy konkursowej, przyznawanych po zakończeniu I etapu konkursu.
2. Nagroda internautów: 15 grantów (po 5 w każdej kategorii wiekowej) w wysokości 1.000 zł każdy, z przeznaczeniem na realizację nagrodzonej pracy konkursowej, przyznawanych w drodze głosowania on-line.
3. Złoty Grant: 5 grantów w wysokości 2.000 zł każdy, przyznawanych po zakończeniu II etapu konkursu w ustalonych przez organizatora kategoriach specjalnych.
Kategorie specjalne:
1. Budujemy relacje.
2. Stosujemy nowe technologie.
3. Myślimy nieszablonowo.
4. Działamy z sercem.
5. Prezentujemy projekt.
Głosowanie on-line na zgłoszone pomysły odbywa się w dniach 2-13.12.2019.
Termin składania wniosków:
27 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://projektanciedukacji.pl
Kontakt:  
https://www.nowaera.pl/kontakt/projektanci-edukacji

Ważne KONKURS NA PROJEKT EDUKACYJNY
Wysokość wsparcia 100%, 1.000 – 2.000 zł.
Budżet programu 85.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapisując się na bezpłatny newsletter:
- akceptujesz zasady przetwarzania danych osobowych znajdujące się w "Polityce prywatności" portalu granty.pl;
- zgadzasz się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych od administratora serwisu będącego jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych – Opolskiej Fundacji Inicjatyw Międzynarodowych.
Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@granty.pl.

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}