AKTUALNE TEMATY

#MamyWspólneCele – nowy konkurs dotacyjny Santander Bank Polska

Santander Bank Polska S.A. oraz Fundacja Santander Bank Polska  im. Jana Paderewskiego ogłosiły konkurs dotacyjny, którego celem jest promocja zdefiniowanych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG).
Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu mogą składać instytucje lub organizacje społeczne o charakterze non profit posiadające osobowość prawną. W naborze nie mogą startować osoby fizyczne oraz podmioty komercyjne.
Konkurs składa się z 2 etapów:
– etap I: składanie wniosków przez uprawnione organizacje,
– etap II: głosowanie internautów na zwycięski projekt (maks. 3 projekty zostaną poddane pod głosowanie w dniach 19.11 – 6.12.2018).
Budżet programu wynosi 30.000 zł a dofinansowanie otrzyma jeden wniosek. Projekt, który uzyska dofinansowanie musi zostać zrealizowany do końca czerwca 2019 r.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 listopada 2018 r. o godz. 12:00.
Wnioski składa się on-line poprzez stronę internetową organizatorów.
Opis w bazie programów:
https://granty.pl/15108/
Opis programu w kalendarium składania wniosków:
https://granty.pl/kalendarz/mamywspolnecele/
Strona internetowa programu:
https://raport.santander.pl/formularz-zgloszeniowy/

Źródło: santander.pl

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}