AKTUALNE TEMATY

24 miliony złotych na upowszechnianie sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło w dniu dzisiejszym nabór wniosków w ramach programu „Sport dla Wszystkich: upowszechnianie sportu różnych grup społecznych
i środowiskowych”.
W ramach konkursu można uzyskać dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, tzn.:
1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim.
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (wskazanych w punktach 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.
Budżet programu jest identyczny jak w ubiegłym roku i wynosi 24 miliony złotych. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe realizujące zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności dotyczy to podmiotów o ogólnopolskim zasięgu działania, posiadających odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 70% w przypadku fundacji oraz 80% w przypadku podmiotów innych niż fundacje.
Dofinansowane projekty będą realizowane do końca 2019 roku.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2018 r.
Opis w bazie programów:
https://granty.pl/10447/
Opis programu w kalendarium składania wniosków:
https://granty.pl/kalendarz/sport-dla-wszystkich-upowszechnianie-sportu-roznych-grup-spolecznych-i-srodowiskowych/
Strona internetowa programu:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2419,Program-Sport-dla-Wszystkich-w-ramach-upowszechniania-sportu-w-spoleczenstwie-po.html

Źródło: msit.gov.pl