AKTUALNE TEMATY

24 miliony złotych na upowszechnianie sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło w dniu dzisiejszym nabór wniosków w ramach programu „Sport dla Wszystkich: upowszechnianie sportu różnych grup społecznych
i środowiskowych”.
W ramach konkursu można uzyskać dotacje na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych, tzn.:
1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim.
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu “Współpraca z Polonią i Polakami za granicą”.
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (wskazanych w punktach 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.
Budżet programu jest identyczny jak w ubiegłym roku i wynosi 24 miliony złotych. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe realizujące zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności dotyczy to podmiotów o ogólnopolskim zasięgu działania, posiadających odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 70% w przypadku fundacji oraz 80% w przypadku podmiotów innych niż fundacje.
Dofinansowane projekty będą realizowane do końca 2019 roku.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2018 r.
Opis w bazie programów:
https://granty.pl/10447/
Opis programu w kalendarium składania wniosków:
https://granty.pl/kalendarz/sport-dla-wszystkich-upowszechnianie-sportu-roznych-grup-spolecznych-i-srodowiskowych/
Strona internetowa programu:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2419,Program-Sport-dla-Wszystkich-w-ramach-upowszechniania-sportu-w-spoleczenstwie-po.html

Źródło: msit.gov.pl

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}