EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Ekoodkrywcy

35.000 zł.
dotacje na projekty przyrodnicze
Głównymi celami konkursu są: zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka oraz zainspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia działań, które mogą̨ przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. W ramach konkursu realizowane są projekty badawcze angażujące i aktywizujące dzieci i młodzież do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i indywidualnego poznawania rożnych zjawisk przyrodniczych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 35.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 20.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1 marca – 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacja pozarządowa, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i artystyczna oraz dowolna placówka oświatowo-wychowawcza, jak również młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Opracowanie projektu zgodnego z motywem przewodnim ,,Woda – Potrzebuję, badam, szanuję!” oraz celami konkursu.
Projekt badawczy angażujący i aktywizujący dzieci i młodzież do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i indywidualnego poznawania rożnych zjawisk przyrodniczych.
Projekt nie może mieć charakteru wyłącznie edukacyjnego i być prowadzony w formie wykładu, lekcji.  Działania przedstawione w projekcie mogą mieć charakter terenowy lub stacjonarny.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma Formatic Piotr Karpiński.
Cele konkursu:
– zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka,
– zainspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia działań, które mogą̨ przyczynić się do zrównoważonego rozwoju,
– kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyjających ochronie środowiska,
– wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz nauk przyrodniczych,
– praktyczne poznanie środowiska wodnego, wiążących się z nim zagrożeń, a co za tym idzie – rozwiązań mogących pomóc w dbaniu o czystość wód na świecie.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
10 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://ekoodkrywcy.pl/
Kontakt:  
http://ekoodkrywcy.pl/#contact

Ważne dotacje na projekty przyrodnicze
Wysokość wsparcia maks. 20.000 zł.
Budżet programu 35.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"popup-modal","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}

Polecamy nasze profile w mediach społecznościowych:

{"popup_goal":"social-traffic","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Subscribe","fullscreen_popup":"","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"0","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"","email_heading":"","thank_you_msg":"","email_message":"","popup_ID":22276}