EDUKACJA I MŁODZIEŻ, KONKURSY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OCHRONA ŚRODOWISKA, POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE, POZOSTAŁE PROGRAMY PROEKOLOGICZNE

Ekoodkrywcy

35.000 zł.
dotacje na projekty przyrodnicze
Głównymi celami konkursu są: zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka oraz zainspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia działań, które mogą̨ przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. W ramach konkursu realizowane są projekty badawcze angażujące i aktywizujące dzieci i młodzież do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i indywidualnego poznawania rożnych zjawisk przyrodniczych.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 35.000 zł.
Wysokość wsparcia: maks. 20.000 zł.
Wkład własny: 0%.
Czas trwania projektu: 1 marca – 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym ogłoszono nabór wniosków.
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
Organizacja pozarządowa, przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna i artystyczna oraz dowolna placówka oświatowo-wychowawcza, jak również młodzieżowy ośrodek wychowawczy lub specjalny ośrodek szkolno- wychowawczy.
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Opracowanie projektu zgodnego z motywem przewodnim ,,Woda – Potrzebuję, badam, szanuję!” oraz celami konkursu.
Projekt badawczy angażujący i aktywizujący dzieci i młodzież do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i indywidualnego poznawania rożnych zjawisk przyrodniczych.
Projekt nie może mieć charakteru wyłącznie edukacyjnego i być prowadzony w formie wykładu, lekcji.  Działania przedstawione w projekcie mogą mieć charakter terenowy lub stacjonarny.
Opis:  
Organizatorem programu jest firma Formatic Piotr Karpiński.
Cele konkursu:
– zachęcenie dzieci i młodzieży do badania, poznawania i zrozumienia zmian zachodzących w przyrodzie, także pod wpływem działalności człowieka,
– zainspirowanie dzieci i młodzieży do podjęcia działań, które mogą̨ przyczynić się do zrównoważonego rozwoju,
– kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa sprzyjających ochronie środowiska,
– wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz nauk przyrodniczych,
– praktyczne poznanie środowiska wodnego, wiążących się z nim zagrożeń, a co za tym idzie – rozwiązań mogących pomóc w dbaniu o czystość wód na świecie.
Termin składania wniosków:
Przewidywany termin składania wniosków:
10 listopada 2019
Źródło / Więcej informacji:  
http://ekoodkrywcy.pl/
Kontakt:  
http://ekoodkrywcy.pl/#contact

Ważne dotacje na projekty przyrodnicze
Wysokość wsparcia maks. 20.000 zł.
Budżet programu 35.000 zł.
Wnioskowanie przez internet
  • Tak
Partner zagraniczny
  • Nie
Finansowanie
  • zaliczka
Wnioskodawca
  • NGO
  • Szkoła
Rodzaj wsparcia
  • dotacja