AKTUALNE TEMATY

Programy MKiDN na rok 2019 ogłoszone!

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił dwadzieścia osiem programów dotacyjnych na 2019 rok.
W tym roku organizatorzy powrócili do tradycyjnego terminu naboru projektów, bo ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.
Przedstawiamy linki do ogłoszonych naborów wraz ze wskazaniem instytucji zarządzających.
W kolejnych dniach będziemy sukcesywnie przedstawiać szczegóły dotyczące poszczególnych programów.
Nazwa programu Instytucja Zarządzająca
Sztuki wizualne Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Teatr i Taniec Departament Mecenatu Państwa
Zamówienia kompozytorskie Instytut Muzyki i Tańca
Muzyka Instytut Muzyki i Tańca
Narodowe kolekcje sztuki współczesnej Departament Narodowych Instytucji Kultury
Regionalne kolekcje sztuki współczesnej Departament Narodowych Instytucji Kultury
Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
Edukacja artystyczna Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
Edukacja kulturalna Narodowe Centrum Kultury
Kultura Dostępna Narodowe Centrum Kultury
Literatura Instytut Książki
Promocja czytelnictwa Instytut Książki
Czasopisma Instytut Książki
Partnerstwo dla książki Instytut Książki
Kolekcje muzealne Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Kultura ludowa i tradycyjna Departament Narodowych Instytucji Kultury
Ochrona zabytków archeologicznych Narodowy Instytut Dziedzictwa
Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą Departament Dziedzictwa Kulturowego
za Granicą i Strat Wojennych
Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą Departament Dziedzictwa Kulturowego
za Granicą i Strat Wojennych
Badanie polskich strat wojennych Departament Dziedzictwa Kulturowego
za Granicą i Strat Wojennych
Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju Departament Dziedzictwa Kulturowego
Infrastruktura kultury Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
Infrastruktura szkolnictwa artystycznego Departament Szkolnictwa Artystycznego
i Edukacji Kulturalnej
Infrastruktura domów kultury Narodowe Centrum Kultury
Kultura cyfrowa Departament Własności Intelektualnej
i Mediów
Rozwój sektorów kreatywnych Departament Własności Intelektualnej
i Mediów
Muzyczny ślad Instytut Muzyki i Tańca
Promocja kultury polskiej za granicą Departament Współpracy z Zagranicą
Strona internetowa z listą ogłoszonych programów

Źródło: mkidn.gov.pl

Zapraszamy do prenumeraty bezpłatnego newslettera!
Zasady korzystania z newslettera znajdują się w "Polityce prywatności".

{"popup_goal":"email-lists","popup_type":"push-notification","gen_btn_text":"Zapisz na newsletter","fullscreen_popup":"0","slider_slide_time":"","when_popup_appear":"page_load","delay":"0","x_second":"0","x_scroll":"0","disappear":"0","exptime":"7","hideclsbtn":"0","clsonesc":"1","email_subject":"newsletter granty.pl","email_heading":"Subskrypcja newslettera granty.pl","thank_you_msg":"Dzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\nInformacja o subskrypcji zosta\u0142a wys\u0142ana na podany adres email.\r\n\r\n ","email_message":"Dzie\u0144 dobry,\r\nDzi\u0119kujemy za subskrypcj\u0119 newslettera granty.pl !\r\n\r\nTw\u00f3j adres email jest przechowywany w naszej bazie danych za Twoj\u0105 zgod\u0105.\r\nAby uzyska\u0107 informacje o udost\u0119pnianiu i zmianach danych skontaktuj si\u0119 z administratorem naszego serwisu.\r\nZasady korzystania z newslettera zosta\u0142y okre\u015blone w \u201ePolityce prywatno\u015bci\u201d.\r\nKa\u017cdy subskrybent newslettera portalu granty.pl ma prawo w dowolnym momencie zmieni\u0107 lub usun\u0105\u0107 sw\u00f3j adres e-mail z naszej bazy.\r\nW celu usuni\u0119cia adresu email z naszej bazy nale\u017cy wys\u0142a\u0107 wiadomo\u015b\u0107 o tre\u015bci \u201erezygnacja\u201d na adres info@granty.pl lub\u00a0 info@ofim.pl","popup_ID":22110}