KULTURA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W DZIEDZINIE KULTURY, WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI EUROPEJSKIMI

Kreatywna Europa – MEDIA: Wsparcie na rzecz festiwali

3.200.000 euro.
dofinansowanie festiwali audiowizualnych
Budżet naboru wynosi 3,2 miliona euro a dofinansowanie można uzyskać na organizację festiwali audiowizualnych. Wnioski o dotację mogą składać zarówno prywatne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) jak i organy samorządu lokalnego (gminy, powiaty, stowarzyszenia i związki JST).

Rodzaj wsparcia: DOTACJA
Finansowanie: ZALICZKA
Budżet programu: 3.200.000 euro.
Wysokość wsparcia: maks. 60%. Kwota ryczałtowa zależna od liczby europejskich filmów uwzględnionych w programie: od 19.000 EUR do 75.000 EUR.
Wkład własny: min. 40%.
Czas trwania projektu: maks. 12 miesięcy:
– 1.11.2019 – 30.04.2020 dla II terminu składania wniosków.
Partner zagraniczny: TAK
Składanie wniosków przez internet: TAK
Kto może złożyć wniosek ?  
1. Prywatne przedsiębiorstwa.
2. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
3. Organy samorządu lokalnego (gminy, powiaty, stowarzyszenia i związki JST).
Na co można uzyskać wsparcie ?  
Organizacja festiwali audiowizualnych w państwach uczestniczących w podprogramie MEDIA.
Poprzez festiwal audiowizualny należy rozumieć wydarzenie:
1. Posiadające repertuar składający się z kwalifikujących się filmów (fabularnych, dokumentalnych i animowanych), który jest szeroko prezentowany zarówno ogólnej publiczności jak i międzynarodowym akredytowanym specjalistom z sektora audiowizualnego i prasy.
2. Odbywające się w określonym czasie, w uprzednio wskazanym mieście.
3. Posiadające własny regulamin i jasne procedury selekcji.
Opis:  
Organizatorem programu jest Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Sektora Audiowizualnego oraz Kultury (EACEA).
Cel podprogramu MEDIA: wspieranie działań na rzecz rozwoju publiczności jako środka stymulującego zainteresowanie europejskimi dziełami audiowizualnymi oraz poprawę dostępu do nich, w szczególności poprzez promocję, organizację imprez, popularyzację wiedzy na temat sztuki filmowej i organizację festiwali.
Co najmniej 70% kwalifikującego się repertuaru przedstawianego publiczności podczas festiwalu lub co najmniej 100 filmów fabularnych (lub 400 filmów krótkometrażowych w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) musi pochodzić z państw uczestniczących w podprogramie MEDIA. W ramach tego repertuaru pochodzącego z państw uczestniczących w podprogramie MEDIA:
– co najmniej 50% filmów musi stanowić filmy zagraniczne;
– reprezentowanych musi być co najmniej 15 takich państw.
Termin składania wniosków:
7 maja 2019
Źródło / Więcej informacji:  
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-festivals-2019-call-eacea-322018_en
Kontakt:  
EACEA-MEDIA-FESTIVALS@ec.europa.eu

Ważne dofinansowanie festiwali audiowizualnych
Wysokość wsparcia maks. 60%. Kwota ryczałtowa zależna od liczby europejskich filmów uwzględnionych w programie: od 19.000 EUR do 75.000 EUR.
Budżet programu 3.200.000 euro.
Wnioskowanie przez internet
 • Tak
Partner zagraniczny
 • Tak
Finansowanie
 • zaliczka
Wnioskodawca
 • MŚP
 • Duża firma
 • Gmina, powiat
 • NGO
 • Związek JST
 • Spółdzielnia socjalna
 • Dom kultury
Rodzaj wsparcia
 • dotacja